Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, anmäld till JO

Jag har anmält IVO till Justitieombudsmannen JO.
JO: s dnr är 7772-2019.

Längst ner på detta inlägg har jag lagt in JO:s svarsskrivelse
med besked om avslag.
Allra sist har jag lagt in JO:s information som innehåller
standardsvar till varför det blev avslag.
Avslag kan inte överklagas.
OBS! Jag får välja själv vilken motivering till avslag som passar till min anmälan !
JO orkar alltså inte bocka för vilket alternativ som gäller!
Här kan man snacka om skendemokrati. Demokratin har
skenat. Myndigheten behöver alltså inte förklara sitt
ställningstagande i enskilda fall.
JO:s 40 jurister skrattar nog gott åt oss som vill klaga….

Men först min anmälan!

Länghem 2019-10-30

Till
Justitieombudsmannen JO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäls härmed till JO för
långvarig och allvarlig försummelse angående tillsyn av
vårdapparatens informationsansvar till patienter inför vaccinering
——————————————————————————————

(2 bilagor)

Bakgrund
   I en tidigare anmälan till IVO, Dnr 7.3-20860/2019,  se bilaga 1, har jag påtalat allvarliga brister som vårdapparaten haft lång tid när det gäller dess informationsansvar inför en eventuell vaccinering.
En av grundprinciperna inom svensk hälso- och sjukvård är – förutom ev. provtagning och undersökning – att patienten ska få vederhäftig information och förslag till åtgärder. Informationen kan delvis indirekt ges via bipacksedlar till medicin och vaccin som rekommenderas.  Genom överlämningen övergår ansvaret till patienten att ta del av bipacksedlarnas information.
Därefter har patienten rätt att själv avgöra om föreslagen behandling skall genomföras eller inte.

Överlämning av vanliga mediciners bipacksedlar sker i förpackningarna som hämtas på apotek. Denna rutin fungerar alldeles utmärkt.
Överlämning av bipacksedel före vaccination förekommer däremot över huvudtaget inte.
I en förpackning med många ampuller vaccin bifogas endast en bipacksedel. Vaccinerande personal är väl medveten om den inledande texten och smyger därför bort den enda bipacksedeln ner i papperskorgen, texten lyder nämligen:

”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.”
Bipacksedeln fortsätter:
”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen
Om du har ytterligare frågor…..”
Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar från IVO på min anmälan om allvarlig försummelse

Den 13 maj 2019 gjorde jag en anmälan till IVO (Inspektionen
för Vård och Omsorg) om allvarlig försummelse angående
tillsyn av vårdapparatens informationsansvar till patienter
inför vaccinering.
Det jag efterlyser är ett obligatoriskt överlämnande av
bipacksedeln INNAN vaccinering sker.
Det står ju uttryckligen på den att den ska genomläsas
innan/om man ska ta sprutan.
Men jag har inte ens hört talas om att det sker. Många vet
säkert heller inte om att de har rätt att begära den.

Min anmälan till IVO kan du se här.

Den 11 juni fick jag svar efter påtryckningar från min sida:

Svaret ovan är synnerligen anmärkningsvärt, en rad frågor hopar sig.
Jag funderar för närvarande på hur jag ska gå vidare.
Det kan inte vara förenligt med vårdapparatens grundprinciper att
man helt subjektivt från fall till fall välja att helt eller
delvis vägra informera om vad det står på bipacksedeln.
Citat: ”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund…”
Vid ALL annan receptbelagd medicinering (som man köper på
apoteket) finns ALLTID en bipacksedel bifogad i förpackningen.
Där är det inte fråga om ”mottagarens ålder, mognad, erfarenhet,
språkliga bakgrund….”
Hur går jag vidare?

————————————-

 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bluffbolaget Sockerbageriet i Helsingborg AB

.
Det som följer nedan kan synas som en bagatell och föreställa ett onödigt och löjligt påpekande, men se vad sockerbolaget svarar på mitt mejl!
Man skiter högaktningsfullt i etik och moral.
Man är nöjd med att varan säljer stort, och avser helt klart fortsätta med att sälja ”ÄKTA kolabönor.
Här kommer skriftväxling mellan mig och rubricerat bolag,
mitt första mejl till sockerbolaget lyder:

Hej!

Min sambo kom hem glad i hågen, hade köpt ”Äkta kolabönor”
som present till mig, på ett ställe i Varberg.
När jag bet isär en av era ”kolabönor” och såg på
innehållet i den, ställde jag mig frågan:
Hur har detta sockerbageri som gör detta skräp, mage
att kalla det ÄKTA kolabönor?
Det är samma skit som jag kan köpa i så gott som alla
andra affärer.
Jag kom då ihåg en insändare jag skrivit för
många år sedan och som publicerades bl.a. i Expressen,
om eländet.
Och nu kommer jag på er med detta bedrägeri, hur kan ni?
Är ni beredda svärta ner ert goda(??) rykte med denna
fejkprodukt?
Om svar anhålles, innan jag går vidare med saken.
Vänliga hälsningar!
Gösta Singstrand

Jag fick detta svar:

Hej Gösta,
Hoppas allt är bra med dig trots din besvikelse av vår produkt ”äkta kolabönor” i retroask.Sockerbageriet är ett företag som sedan 1904 i fjärde generation har skapat konfektyr i alla dess former för glädje och njutning. Vi som jobbar på Sockerbageriet älskar vårt jobb och drivs av att jobba i ett så genuint och fint företag.
Vi har stor respekt för våra kunder och uppskattar att få feedback och det är med en stor sorg som jag läser ditt mail att du tycker att vi håller på med bedrägeri.
Vi har idag kontaktat vår leverantör som producerar våra kolabönor och dem bekräftar att detta receptet har dem haft sedan minst 50 år tillbaka i tiden.
Med största ödmjukhet kan säga att just Kolabönorna är en storsäljare hos oss och många hör av sig till oss för att få veta vart dem kan köpa produkten.
Hälsa din sambo att vi är hemskt ledsna för att det som skulle bli en så bra present blev en sådan besvikelse.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards 

Anna-Lena Skoow
Sales Manager
Mob: 070-597 66 95
Tel: 042-15 29 08
Sockerbageriet i Helsingborg AB
Muskötgatan 19
254 66 Helsingborg
www.sockerbageriet.se
anna-lena.skoow@sockerbageriet.se

Här kommer mitt avslutande mejl till sockerbageriet:

Hej!
Tack för snabbt svar.
Ja, vad ska man säga om ditt svar.
Det får lyda: Ni avser helt klart fortsätta med bluffen.
Förr fanns genuint äkta kolabönor,
som bestod av riktig kolamassa rakt igenom
Det hjälper inte att du redogör för er historik.
Era bluffbönor blir inte bättre för det.

De (er förstageneration) som en gång startade fabrikation av
kolabönor en gång i tiden skulle vända sig
i sina gravar om de visste vad ni håller på med.
På den tiden fanns varken härdat fett, E100, E120, E150,
aroma, E 901 eller E903.
Ja, du nämner att era ”kolabönor” är en storsäljare.
Så bra! Ni har hittat en nisch där ni kan dumpa alla
era kemikalier enligt ovan och få vinst!
Så fortsätt lev lyckligt med era ”ÄKTA kolabönor”
För mig är Sockerbageriet i Helsingborg AB numera ett skämt.

Mvh/GS

 

—————————————————–

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hörrödudu, hörrödudu!

Vilken sommar!
Och än är den inte slut.
Aldrig har vi fått rabarbern att ta sig, men i år small det till.

Eftersom vi inte kan äta rabarberpaj varje dag, har Inger börjat
göra saft av rabarbern

Jag frågade
– Hur många liter har du kokat?
– Jag har bara börjat, men det ska väl bli
ca 20 liter när allt är klart.
– Har du flaskor till så mycket saft?
– Nej, det löser sig nog.
– Hur då?
– Det löser sig nog sa jag, blev svaret.

Eftersom jag är en praktisk natur och mitt
huvudsakliga ansvar i livet är att lösa problem
kom jag på en sak.
– Kusin Tommie och Agneta tipsade ju om att
köpa ett speciellt kartongvin som passar perfekt
i husbilen. Lätt förpackning (fyrkantig pappkartong)
som är lätt att stuva. Dessutom är det gott. Och det bästa:
Under 70 kr!.
Sa du ungefär 20 liter?
– Ja, medgav hon.
Med lite huvudräkning kom jag fram till lösningen:
– Vi köper 20 liter av kartongvinet, totalpris
under 1400 kr,dricker upp det i takt med att
du kokar rabarberksaft.
Så får du kartongerna tomma, fyller dem med
rabarbersaft , och vi har trevligt under
tiden.
– Hörrödudu, hörrödudu……..

– – – – – – – – – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Logg till Socialstyrelsen anmäls

13 maj 2019 kl. 10.24   Anmälan skickas per mejl till IVO
13 maj           kl. 10.24   Automatiskt mottagningsbevis från IVO

22 maj          kl.09.10   Skickat påminnelse om begäran om DNR
22 maj          kl. 09.10   Automatiskt mottagningsbevis från IVO
23 maj          kl. 10.25    Mejlsvar,  ärendets Dnr 7.3-20860/2019
 6 juni         Svar per brev från IVO

 

——————————–

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Socialstyrelsen anmäls till IVO för försummelse

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har registrerat denna
anmälan med Diarienummer 7.3-20860/2019.

Länghem 2019-05-13

Till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Socialstyrelsen anmäls härmed till IVO för allvarlig försummelse
angående tillsyn av vårdapparatens informationsansvar till
patienter inför vaccinering

—————————————————————————————————————

Genomgång av nuvarande situation

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Följebrev till handläggaren IVO

 

Följebrev ill handläggaren  IVO

Hej!

För ett antal år sedan gjorde jag en anmälan mot socialstyrelsen i ett annat ärende.
Genom min godtrogenhet accepterade jag myndighetens upprepade förklaringar varför anmälan drog ut på tiden i flera år att ”anmälan var besvärlig att utreda”.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Jag anmäler Socialstyrelsen till IVO för försummelse

Här lägger jag in länkar till min anmälan av socialstyrelsen
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
För enkelhets skull gör jag separata filer av de olika
delarna.

Till registratorn IVO

Följebrev till handläggaren IVO

Socialstyrelsen anmäls härmed till IVO för allvarlig försummelse
angående tillsyn av vårdapparatens informationsansvar till
patienter inför vaccinering.

Logg


—————————

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar från Läkemedelsverket

 

Den 21 februari 2019 skickade jag nio frågor till Läkemedelsverkets
Charlotta Bergquist, och efter upprepade påminnelser har jag 2019-04-04 fått följande svar som gäller frågan varför bipacksedel inte delas ut inför en vaccination.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En andra PÅMINNELSE! Dnr 4.1.2-2019-016142

 

Den 21 februari skickade jag några frågor till Läkemedelsverket. Inget svar på dryga sex veckor….
Detta är den tredje (sic!) påminnelsen (anm: daterad 2019-04-04 kl. 15:22) som också innehåller eft löfte från min sida.

Hej,

Varför får jag inte svar på mina frågor?

Nu har gått ytterligare 14 dagar sedan förra påminnelsen och
1,5 månader totalt sedan mitt första mejl med ett antal frågor.
Det enda jag fått är ert diarienummer.

Jag accepterar inte detta.
Som jämförelse: För 14 dagar sedan skickade jag några andra
frågor till Folkhälsomyndigheten
Jag fick inom 14 dagar ett fullödigt, sakligt och trevligt
svar av en expert i ämnet, som rätade ut samtliga frågetecken jag hade.
Jag behövde inte ens skicka en påminnelse.

För många år sedan fick jag en myndighet fälld som
gav massmedialt intresse.
Myndigheten hade ”tappat bort” handlingarna i ärendet
Processen tog ca tre år.

Jag accepterar alltså inte er brist på gensvar.
Ni får 14 dagar till.
Får jag inte svar på mina frågor i den ursprungliga
skrivelsen kommer jag att gå vidare på samma sätt
som ärendet jag beskrivit ovan.
Skillnaden är att jag inte längre är godtrogen. Det
kommer inte att ta tre år denna gång.
Jag lovar.

Mvh/Gösta Singstrand

 

– – – – – – – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar