Ägnar Folkhälsomyndigheten (FHM) sig åt kvacksalveri?

 

Jag har skickat ett mejl till FHM:

Hej!

Till registrator:
Var god bekräfta omgående denna skrivelse med ert
diarienummer!
Tack! /GS
   —————
Jag har en fråga angående relevansen i att
FHM och regeringen tillämpar
”kontrollerad smittspridning” när det gäller
åtgärderna mot Covid-19 pandemin.
Jag vill inte ha någon utläggning om att FHM INTE
tillämpar den för då ljuger ni.
Det finns mängder med dokumentation, intervjuer
i TV mm som bekräftar att den taktiken tillämpades
av FHM från början.
Därmed var smittspridningen av Covid-19 ett

faktum och katastrofen ohejdbar

Här kommer frågan:
Är det förenligt med vetenskap och beprövad
erfarenhet att tillämpa ”kontrollerad smittspridning”
vid globala pandemier med följd att mängder
av människor dör?
Jag vill heller inte höra undanflykter om att FHM
inte visste så var fallet i början.
Rapporter från Wuhan (där smittan spreds från början)
bekräftade att folk kunde till och med falla ned och
dö på gatan.
Wuhan reagerade omedelbart och lockade ner
staden totalt bla med att infarterna grävdes av
med diken och jordmassor.
Detta visades på TV
Tegnell på FHM sade att ”smittan inte skulle komma hit”.
VARFÖR lanserade han då ”kontrollerad smittspridning”
om han trodde att smittan inte skulle komma hit?

Jag har letat efter en definition av FHM:s agerande
och kan konstatera att FHM och regeringen tillämpar
KVACKSALVERI.

Jag fann detta på Wikipedia:
”…behandlingar utan vetenskapligt stöd som
ibland kallas för kvacksalveribehandlingar…”

Jag överväger att anmäla FHM för kvacksalveri men är
naturligtvis helt medveten om att statliga myndigheter aldrig
behöver ansvara för sina ageranden även om mängder av
människor dör i sviterna av agerandet.
Hela världen utanför har häpnat över Sveriges agerande
och vårt land har blivit ökänt för Sveriges brist
på handling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag vill ha er kommentar innan jag gör min anmälan!

Med vänlig hälsning
Gösta Singstrand
(+ kontaktuppgifter)

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skolmedicinens historia – verklighet som få vet

Skolmedicinens historia
-En fascinerande läsning med
kanske oväntat innehåll…..
Serien är skriven av Kersti Wistrand,
hon presenteras närmare sist i Del I
på siten Humanism & Kunskap.

 

Del I – Skolmedicinens historia
John D. Rockefeller (1839-1937) och Andrew Carnegie (1835 – 1919), de på sin tid rikaste stormogulerna i USA, använde sig båda av homeopatisk läkarvård, men införde med hjälp av rådgivaren Frederick Taylor Gates och högskoleinspektören Abraham Flexner skolmedicinen på de amerikanska universiteten samt syntetiska mediciner baserade på oljederivat. Idén härtill kom från ursprungsbefolkningens användning av senecaolja som medicin. I del I presenteras de fyra männen.

Del II – Skolmedicinens historia
Skolmedicinen är ett system grundat av
affärsmän, inte av medicinskt kunniga.”

Del III – Skolmedicinens historia
”Rockefellerkoncernen fortsätter att bygga ut
läkemedelsindustri och vaccinationsprogram
till att omfatta en stor världsmarknad.”

Del IV – Människosynen
Den moderna skolmedicinen som grundades vid 1900-talets början under John D. Rockefellers ledning vilar på en mycket speciell människosyn som var rådande då.

Del V – ”I Skolmedicinens historia
kommer jag att visa på Rockefeller Foundations stöd till rashygieniska projekt i Nazi-Tyskland och så småningom även i Asien, bl.a. Kina och Indien, något som bidragit till miljontals människors död.”

Del VI  -industrimedicin hand i hand med livsmedelsindustri
En liten sociopolitisk amerikansk elit med Rockefellerfamiljens rikedomar i centrum har sedan 1930-talet försökt etablera kontrollen över själva grunden för mänsklig överlevnad – produktion och införskaffandet av vårt dagliga bröd.

Del VII: PFIZER´s kriminella historia
Ett godkännande av Pfizer-BioNTechs vaccin för EU kan komma redan 23 december. Detta innebär att de första vaccinationerna i Sverige kan äga rum 27 december. Kersti Wistrand tittar närmare på Pfizers historik som under speciellt 2000 – talet har varit fylld av stora skadeståndsbelopp.

_ _ _ _  _  _

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Apropå riksrättsåtalet mot Trump & Sveriges Coronastrategi

När jag nu ser på CNN:s bevakning

av riksrättsförhandlingarna mot Trump kan jag inte låta bli att beundra hur fantastiskt demokraterna har lagt upp bevisen mot Trump.
I detalj har de publicerat Trumps Twittrar och videos där han direkt eller indirekt manat sina följare att ta tillbaka makten med alla lagliga och olagliga medel. Sammanfattningsvis anklagas Trump för uppvigling. En saklig och fullständig redovisning som inte lämnat någon i rättssalen oberörd.
Nu påbörjar strax försvarets tur att redovisa varför Trump bör frikännas.
Människor över hela världen kan se CNN:s sändningar och själva göra sig en uppfattning om rättegången.

Nu om vad som händer i Sverige: Jag kan inte låta bli att spekulera i att Sverige skulle kunna göra motsvarande åtal mot FHM (och ev fler) om inte Sverige vore ett Mähäland.

Man skulle i detalj vid en ”rättegång” i detalj kunna redovisa FHM:s (läs Tegnells) alla uttalanden i massmedia (tidningar, radio, TV) där han under hand motsäger sig själv åtskilliga gånger. Nekar till uttalanden han gjort och ändrar strategin alltefter vinden blåser. Allt från ”kontrollerad smittspridning så att vårdapparaten hinner med” till förnekelse av den strategin. Dessutom har han ibland talat så kryptiskt att ingen förstår vad han menar.
Jag har själv sett Tegnell uttala i TV att man nog ”glömt bort” riskgrupperna (de äldre) i planeringen. Vore bra att påminna rätten och svenska folket om denna ”miss”…
Bara ett enda exempel på all denna röra FHM orsakat: Munskydd dömdes ut som overksamma från början, till och med orsaka ”falsk säkerhet”. För närvarande kan dom vara bra bra vid trängsel (bråd tid)…..
Resultatet av FHM:s hela agerande? En smittspridning utan kontroll, dödstalen i världsklass.

Att Sverige tillämpar en obeprövad och icke vetenskapligt godkänd strategi för pandemibekämpning är unik. Världen häpnar inför Sveriges (brist på) agerande. Till viss del skulle man alltså kunna klassa agerandet som kvacksalveri.

Vore intressant att därefter höra försvarets motiveringar till varför det gått som det gått.
Att höra Löfvén i en rättegång upprepa ”Vår strategi är riktig”….
Självklart skulle en sådan rättegång inte ens i fantasin kunna inträffa i Sverige.
Här litar vi ju på våra myndigheter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gruppen Kolloidalt Silver 2.0 på Facebook har stängts ner.

Gruppen Kolloidalt Silver 2,0 på Facebook har stängts ner.
Anledningen är att den har fått över 40 tusen medlemmar.
Alltså censureras och stängs gruppen ner eftersom den
blivit för populär och innebär ett hot mot medicinindustrin
som har patent på allt som kan göra folk friskare.

Här på min blogg har jag en speciell sida med länkar som
informerar om vad kolloidalt silver är och vad det är till för.

Information om kolloidalt silver

————————

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vaccinera mot covid 19 eller ej?

Vaccinera eller ej?

Vi har (ännu) friheten att välja.
Officiell information om möjliga
risker är ytterst knapphändig ungefär
”väg alla fördelar mot minimala risker”
dvs väg risken att få corona mot riskerna
med vaccin.
Mer får man inte. Bipacksedeln exvis är
bortplockad men ”ska finnas på nätet”,
(försök hitta den!)

Här en site där du får mer information.
Där får du bl.a. veta att vaccinerna
fortfarande är under utprovning, men man
chansar på att fördelarna överväger
mot skadorna och vaccinerar därför
storskaligt i förtid.
Man vill veta bl.a. mer om effektivitet,
hur länge vaccinet verkar, om biverkningar.
Normal framtagning av ”säkert” vaccin
tar 5-15 år.
Ev- långsiktiga skador av dessa nya
vaccin får vi veta först efter många år.

Ett medicinskt experiment på våra äldre – Alma Nova

 

   ——————–

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa

Även om du inte är någon fan av homeopati
tycker jag ändå att denna artikel är mycket
intressant om man vill ha olika perspektiv
på vad som händer nu.
Vad är det som säger att myndigheternas
uppfattning om det som sker verkligen är
korrekt – i långa loppet?

Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och det nya GMO-vaccin man vill tvinga på varenda människa

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

VILKA BÖR (ENLIGT BIPACKSEDELN) INTE VACCINERA SIG?

 

Bipacksedeln till Covid19-vaccinet finns på
Läkemedelsverkets hemsida och som kan laddas ner,
se länk nedan.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 3 kommentarer

VILKEN JULKLAPP FRÅN LÄKEMEDELSVERKET!

Vilken julklapp vi får från Läkemedelsverket!
Covid19-vaccin utan bipacksedel!

WOW!


Under alla år har vi vaccinerats av BEPRÖVADE
vacciner vars bipacksedlar inleds med texten
”LÄS NOGA IGENOM DENNA BIPACKSEDEL
INNAN DU ELLER DITT BARN FÅR DETTA VACCIN.
DEN INNEHÅLLER INFORMATION SOM ÄR
VIKTIG FÖR DIG”

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

HÅLL DIG TILL FÅRSKOCKEN! Annars……

 

Människor som vågar tänka bortom allt som
redan är etablerat och erkänt, är jag speciellt
intresserad av.
Nu skulle bara veta om vilka bloggar, Fb-grupper,
Youtubemedia, andra blockerade nätmedia
mfl jag följer……skulle många  vilja
gräva ner mig i marken upp till halsen
och stena ihjäl mig…..

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

PROBLEM SOM INTE FINNS ÄR TILL FÖR ATT LÖSAS!

HÄLSOMYNDIGHETERNA SKAPAR
PROBLEM SOM INTE FINNS!

Jag har tipsat IVO:

Se till så att vårdgivare inför vaccination
kopierar upp tillräckligt antal bipacksedlar
till aktuellt vaccin och lägg ut dem i
väntrummen för genomläsning.
(Bipacksedlar finns på nätet.  Hur
många sekunder kan denna åtgärd ta?)

Därmed har informationsskyldigheten
uppfyllts.

Enkelt, va?

—————————

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar