Mitt inlägg på Facebook den 11 juli 2020

Glöm inte att imorgon startar den nya Facebook-regeln där de kan använda dina foton. Glöm inte att Deadline är idag!!! Den kan användas i domstolsfall i rättstvister mot dig. Allt du någonsin publicerat blir offentligt från och med idag – även meddelanden som har tagits bort. Det kostar ingenting för en enkel kopia och klistra in, bättre säker än ledsen.

Jag ger inte Facebook eller några enheter som är kopplade till Facebook tillåtelse att använda mina bilder, information, meddelanden eller inlägg, både tidigare och framtid. Med detta uttalande meddelar jag Facebook att det är strängt förbjudet att avslöja, kopiera, dela ut eller vidta andra åtgärder mot mig baserat på denna profil och / eller dess innehåll. Den. information. Brott mot sekretessen kan straffas enligt lag OBS: Facebook är nu en offentlig enhet. Alla medlemmar måste lägga upp en sån här lapp.
Om du föredrar kan du kopiera och klistra in den här versionen. Om du inte publicerar ett uttalande minst en gång kommer det tyst tillåta användning av dina foton samt informationen i profilstatusuppdateringarna. DELA INTE. Kopiera och klistra in.
Deras nya algoritm väljer samma få personer – ca 25-som kommer att läsa dina inlägg.
Därför:
Håll ner fingret var som helst i det här inlägget så dyker ”kopiera” upp. Klicka på ”kopiera”. Gå sedan till din sida, starta ett nytt inlägg och lägg fingret var som helst i det tomma fältet. ”Klistra in” dyker upp och klickar på klistra in
Detta kommer att kringgå systemet.
Jag ger INTE FACEBOOK tillstånd att dela något av mig., Att jag har lagt upp Bilder, vänner-info, inlägg eller mejl. Absolut inget kan användas i någon form utan mitt skrivna tillstånd

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Spelet bakom kulisserna – så föddes Sveriges coronaplan

Inlägg i Svenska Dagbladet 8 juli 2020
(kopierat från Facebook, Johan Westerholm)

Bilden kan innehålla: 1 person, text

Johan WesterholmFölj

En bra artikel om regeringens Corona-haveri i dagens SvD.

Men jag har mailat in mina tillägg till redaktionen:

Den 29 februari antog WHO en checklista för de områden som drabbades av ”local transmission”, eller samhällssmitta. Den omfattade bland annat stängning av gränser, testning, smittspårning och isolering.

Den andra mars bedömdes Sverige ha drabbats av samhällssmitta.

När jag kontaktade Anders Tegnell menade han att FHM och WHO delade bedömning men att de hade råkat skriva fel i kolumnen om Sverige.

Jag avvaktade några dagar men felet bestod. Jag kontaktade då Tegnell igen och han vidhöll sin version. Jag frågade då om vilket svar jag skulle få från WHO. Svaret blev att jag skulle lita på FHM som hade bättre koll om Sverige.

Jag kontaktade då WHO och fick svaret att baserat på FHM data som de skickade in kunde WHO inte sluta sig till något annat än att Sverige drabbades av lokal smittspridning den andra mars och att de inte skulle ändra sin bedömning.

Enligt Lena Hallengrens pressekreterare var frågan om WHO:s klassning av Sverige den andra mars som drabbat av lokal smittspridning uppe till gemensam beredning med Socialdepartementet och FHM den andra mars. Alltså samma dag som WHO konstaterade den.

Att regeringen inte visste vad WHO ställde för krav på medlemsländerna i allmänhet och Sverige i synnerhet är orimligt då vi för dialogen med WHO har en särskilt utsedd folkhälsoambassadör, Anders Nordström.

Nordström har en bakgrund inom WHO samt slutade sin karriär där som tillförordnad generalsekreterare för WHO.

Vidare:

Den 16, eller 17 mars menar Tegnell i en intervju i Aftonbladet att det är åt flockimmunitet som Sverige måste gå. Att bekämpa viruset inte skulle fungera.

Och ännu mer:

Avdelningschefen Karin Tegmark Wisell menade på en presskonferens att barn inte utgjorde länk i smittkedjan och hänvisade till en WHO-rapport. Tegmark Wisell gör en, vågar jag påstå, direkt missvisande tolkning och citering av rapporten.

Hon ger i direktsändning Sveriges befolkning direkt missvisande besked. Utan något som helst stöd.

Vad WHO säger är att de inte sett något fall där barn utgör en länk i smittkedjorna men utifrån de data som finns kan de inte dra några slutsatser alls.I någon riktning. Datamängden är för liten.

Senare studier, publicerade i bl.a Lancet, pekar ut smittade barn utan symptom som länkar.

När det gäller munskydd så hävdar FHM att det kan invagga personer i falsk trygghet. ECDC konstaterar att munskydd har en dämpande effekt i t.ex Asien m.a.p smittspridning.

FHM vitsordade i veckan till mig att de saknar stöd för sin uppfattning (dagens artikel på Ledarsidorna).

Jag har nu erbjudit SvD hela min mailkonversation med FHM och Anders Tegnell som styrker min version. Samt den WHO rapport som Tegmark Wisell gör direkt vilseledande citat ur.

Eller vilken annan MSM-redaktion som helst för den delen. De som vill kan gärna få det av mig. Eller begära ut den från FHM.

Den ton som Tegnell har i mailen är inte trevlig. Ens på en enkel ja- eller nejfråga.

Socialdepartmentets mailsvar är även de direkt vilseledande och det tog några dagar till de till slut gav ett rakt svar.

Det här ska fram.

Sverige har misslyckats.

Artikeln i länken.

https://www.svd.se/forbered-er-pa-det-varsta–spelet-bakom-…

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sverige bryter mot internationella folkrätten

Folkrättsexperten Katinka Svanberg intervjuas
av läkaren Jon Tallinger om möjligheterna att i
domstolar driva olagligheterna som sker inom vården
i Sverige, aktiv dödshjälp, till covid 19-patienter.

Youtubeklipp knappt en halvtimme. Mycket sevärt.
Svenska beslutsfattare som driver dessa olagligheter
måste stå till svars för sina brott.
Aktiv dödshjälp är olagligt i Sverige.
Katinka Svanberg tycker att en av
Jon Tallingers idé om en internationell
tribunal är lysande och fullt genomförbar.

———–

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svenska massmedia slår rekord i pinsamheter

 

Det låter på nyheterna som att att Sverige idag har drabbats
av ett oerhört trauma.
Har antalet offer för Covid 19 slagit nya rekord?
Inte alls.
Det stora traumat som drabbar Sverige idag är att
Palmegruppen inte på lång tid har gjort några framsteg
och dess arbete avslutas.
Verkligheten är att detta trauma drabbade Sverige för
trettiotre år sedan.
Inte idag.

Det måste vara en skänk från ovan till våra myndigheter
med denna ickenyhet som avleder uppmärksamheten
från en av de största svenska skandalerna i modern tid.
Svenskar är portade från besök till en rad länder.
Inte en rad om detta.
74 döda det senaste dygnet.

Vad f-n lär sig journalisterna under sin utbildning?

Den här dagen blir nog en av de mest genanta genom
tiderna för svenska massmedia, som beter sig som
en enda stor skock får.

Så här borde massmedia ha rapporterat:
”Palmeutredningen läggs ner. Inget nytt har framkommit
under lång tid och kostnaderna för utredningsarbetena
har blivit skyhöga. Ledningen för Palmegruppen har
därför beslutat att vidare utredningar inte kommer drivas
vidare utan avslutas med omedelbar verkan.
Idag rapporteras 74 nya dödsfall i Covid 19. Detta är
fruktansvärda siffror även internationellt sett därför att
förväntningen var att dödstalen skulle gå ned……….”

———————–

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utlandet: Ska vi sträva mot flockimmunitet som Sverige?

Artikel på hemsidan Medium Coronavirus

 

Tomas Pueyo

Tomas Pueyo

Och vad kan USA och Nederländerna lära av landet?

Lång men saklig artikel på engelska.

—————————

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Folkhälsa, vad menas?

 

FOLKHÄLSA, VAD MENAS?

Vad menas med folkhälsa när man
talar om medicinering och vaccinering?

 

Ja, inte menar man i alla fall
alla människor i ett folk.

Med folkhälsa menas då största
möjliga antal människor som
blir bättre (medicinering) eller
fortsätter att må bra (vaccinering),
MEN till priset av att de övriga
människorna (minoriteten) mår mer eller
mindre ännu sämre efter medicinering
eller vaccinering.

Eller som Borås Tidning en gång
svarade mig på en insändare
jag fick publicerat:
BT:” Det vet väl alla människor att
all medicin har biverkningar.”

Bipacksedeln, till alla mediciner
och vacciner som ingen läser,
redogör för biverkningar som
rapporterats.
Men varför bry sig?
De drabbar ju bara andra.

Javisst är det så.
Nu är vi ju funtade så att svåra
biverkningar inte kan drabba just mej.
Det drabbar ju bara andra.

Senaste forskningen visar emellertid att ju
fler sprutor barn får mot alla möjliga
sjukdomar, desto sämre immunförsvar
får de. Barn t.ex som aldrig blivit
vaccinerade är friskare än vaccinerade
i vuxenlivet.
En framstående företrädare(har glömt namnet)
erkände för ett tag sedan: ”Nej jag tar inga
sprutor. Vill inte förstöra mitt immunförsvar”.

Nu är snart på gång massvaccinering
mot Covid 19. Man forcerar fram vaccin
utan att göra alla de säkerhetstestningar
som tar mellan 5-10 år för att få fram
säkra vacciner.
När vaccin mot polio på sin tid togs fram
visste man inte om detta.
Resultat: I Indien där försöken gjordes
skadades en halv miljon barn.
Men det var ju andras barn, så varför
bry sig?

Men nu är det ju så som vanligt att det
är ju bara andra som kan få biverkningar,
till och med svåra biverkningar, av kommande
snabbframtagna vacciner mot Covid 19,
så varför bry sig?

———————–

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

The value of elderly, Swedish Radio ”Conflict”

(In Swedish below)

Swedish Radio P1, May 30, 09.05 am
”The value of elderly”

I also heard Conflict. The Social Board representative
was upset by all the harsh words uttered in the debate,
not the matter of why people sometimes apply
palliative ”care” to the elderly with corona even though
they want to live on.
I have emailed Conflict and asked why the interviewer
did not ask what should instead be called killing / murder
so that the Social Board does not take up badly?

The program instead focused on a pseudo-debate about
why the elderly are less worthy in society.
In addition, the messenger shot doctor Jon Tallinger,
who was not mentioned with a single word. He who
sacrifices both career and profession for the media to
wake up.
Now when they do, it is SR’s journalists who stand
there with the honor of being alarmed. HU.
But you were great Margareta!

Sveriges Radio P1, 30 maj 2020 kl.09.05

Gösta Singstrand Jag hörde också Konflikt.
Socialstyrelsens representant upprördes av alla hårda
ord som yttras i debatten, inte sakfrågan varför
man ibland tillämpar palliativ ”vård” för äldre med
corona trots att de vill leva vidare.
Jag har mejlat Konflikt och frågat varför intervjuaren
inte frågade efter vad man istället ska kalla
avlivning/mord så att socialstyrelsen inte tar illa upp?
Programmet inriktade sig istället på en pseudodebatt
om varför äldre är mindre värda i samhället.
Dessutom sköt man budbäraren läkaren Jon Tallinger
som inte nämndes med ett enda ord. Han som offrar
både karriär och yrke för att massmedia ska vakna.

Nu när dom gör det blir det SR:s journalister som står
där med äran för att ha larmat. HU.
Men du var jättebra Margareta!

————————

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Elon Musk om registrering av Covid-19 i USA

 

 

Elon Musk On COVID-19 | What’s Next? | FREE AMERICA NOW

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Unforgivably cruel: Swedish directives

Unforgivably cruel: Swedish directives on how to treat Covid-19 elderly have caused massive death toll

Dr Jon Talliner in Russia Today

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fler delar SVARA DOKTORNS tankar

Citat:
”Det här har blivit särskilt uppenbart – och upprörande – i den nu aktuella Covid-19-pandemin. Något så enkelt som att administrera rejäla doser av C-vitamin, Vitamin D3 och zink till alla äldre och till dem som arbetar inom vården skulle med största sannolikhet dämpat pandemins dödlighet avsevärt. I stället har myndigheterna varnat för de nämnda vitaminerna! Enligt min uppfattaning fullständigt galet!”

Var finns logiken i att varna för hälsotillskott
som inte har biverkningar?
Hälsotillskott skulle aldrig någonsin säljas
receptfritt om de hade biverkningar.
Här kan vi på allvar tala om FAKE NEWS
som myndigheterna ägnar sig åt.

Läs hela Sven Erik Nordins blogginlägg, klicka länken.

Fler delar svara doktorns TANKAR

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar