Åk inte förbi Tingsryd!

Kaffe för 1:50 på Börjes café, är det möjligt?
(uppdaterat inlägg från 2010)

Åk inte förbi Tingsryd.
Om du ändå är nere i sydöstra Småland, inte långt från Blekingegränsen, ska du ta ett djupt andetag och varva ner både bilen och dig själv.
När du kör på den långa raksträckan intill sjön tiken mitt i samhället, svänger du av och ställer bilen på varuhuset Börjes rymliga parkering.

Du har kommit till Hästriket. Namnet förklarar tydligt vad allt handlar om.
Hästar.
Här kan du läsa mer om Börjes varuhus med hästshop.
Strax söder om samhället ligger TingsrydTravet om du vill spela bort dina pengar.

Häst från Tingsryd

Är du inte speciellt hästgalen, gör ändå ett besök på Börjes.
Det var nämligen så här:
För ett tag sedan fick jag ett presentkort på födelsedagen av unge 2/4, som bor i Tingsryd.
Kortet löd på den fantastiska summan 1:50 (en krona och femtio öre) som kunde lösas in på Börjes.
Det var inget skämt, han ville bjuda på en kopp kaffe (med oförändrat pris åtminstone sedan 1964! och är oförändrat ännu idag år 2021.).

Vi traskade upp på Börjes kafeteria.
Nästan fullsatt, mest pensionärer.
Jag visade min uppskattning av den gentila gesten och själv bjöd tillbaka på kaffe och tilltugg.
På brickan laddade vi upp med:

2 kaffe
1 rejäl köttbullssmörgås
2 ostfrallor
1 stor räksmörgås med massor av stora räkor.

Kassörskan slog in allt i kassaapparaten, men skrattade till när jag lämnade fram presentkortet.
Jag pröjsade 52 kr för hela kalaset.

Kvittot från Börjes 23 juni 2010.

Inte undra på att speciellt äldre med knaper kassa knatar till Börjes och käkar frukost. Det lönar sig ju knappast att äta hemma. Dessutom träffar man vänner och bekanta.
När man ändå är på Börjes cafeteria kan man lika gärna efteråt handla lite mat och annat nere på varuhuset. Börjes har redan räknat ut att det oftast blir så….
Som sagt.
Åk inte förbi Tingsryd.
Stanna till åtminstone på en fika.

(anm. Endast priset på koppen med kaffe har jag kollat upp, inte det andra…)

——————–

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Terrorbalans

(Ett gammalt inlägg från 2012.)

En man frågade sin kompis hur det kom sig att kompisens familj verkade vara så harmonisk.
– Terrorbalans, fick han till svar.

Apropå terrorbalans:

För ett par år sedan fick jag en hel dag på tu man hand med ett av våra barnbarn.
Ludwig var väl 4-5 år gammal.
Dagen var trevlig. Vi besökte Sexdrega motionsfabrik, där Ludwig ingående studerade funktionen hos de olika träningsmaskinerna.
Därefter den stora bergtäkten i Sexdrega, där vi såg klippblock malas ner till makadam, grus och sand.

Ludwig tyckte allt var kul och intressant, men en unge i den åldern måste ju bara testa var gränserna går.
Vid hemkomsten satte han av i fyrsprång ner mot stora vägen och vägrade stanna. Jag hann ikapp honom i sista ögonblicket. Han flaxade vilt med armar och ben och var rejält sur när jag bar hem honom under högerarmen.

När Ludwigs föräldrar kom för att hämta honom åt vi middag.
Vid bordet tittade Ludwig på sin pappa och sa:
– Pappa, jag tycker om dig.
Sedan tittade han på mamman:
– Mamma. jag tycker om dig.
Vi vuxna tyckte han var gullig.
Ludwig fortsatte, såg på mormor:
– Mormor, jag tycker om dig.
Nu var det bara jag kvar.
Ludwig:
– Gösta, kan du skicka osten.

 

 

 

 

 

————————-


Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Statlig svensk rättsskandal utan motstycke

Krigsriskpengar svenska sjömän fick som gick på livsfarliga trader under andra världskriget konfiskerades av staten. Trots många försök har staten aldrig lämnat tillbaka stöldgodset.
Norge hade motsvarande skandal, men där beslutade Stortinget 1972 att sjömännen hade rätt till pengarna.

En Svensk tiger, ber inte om ursäkt och gör inte rätt för sig.

Det fanns svenska sjömän som under andra världskriget frivilligt riskerade sina liv genom att bemanna fartyg som trafikerade livsfarliga trader, t.ex. konvojer över Nordatlanten eller besökte hamnar på ”dödens kust”, tyska Nordsjöhamnar.

Den svenska staten kunde inte tro att dessa sjömän var riktigt kloka i huvudet. De krigsriskpengar som sjömännen fick sattes därför in på konton som den svenska staten fritt kunde disponera över, helt utan kontoinnehavarnas vetskap.

Tolv procent av den svenska sjömanskåren omkom under kriget. En sjöman som överlevde kunde upptäcka att kontot var länsat på pengar. Skattmasen hade godtyckligt sköntaxerat inkomsterna till exempel om självdeklaration inte hade lämnats in i tid.
Man behöver inte vara särskilt intelligent för att inse att dessa sjömän som riskerade sina liv inte i första hand tänkte på att lämna in sin sjölvdeklaration i tid. Snarare gällde det nog att överleva flygattacker och Gestapos inspektioner både till lands och till sjöss, minor, torpeder från ubåtar och liknande.
– Va? Är vi torpederade? Ett ögonblick, jag måste fylla i min deklarationsblankett….

Denna skandal är ett statligt övergrepp som saknar motstycke, som staten ännu idag inte reglerat.
Flera försök har förgäves gjorts för att uppmärksamma skandalen och att spåra de försvunna pengarna, bl.a. TV:s Uppdrag Granskning, men utan framgång.
– Pengarna är borta, får man torrt som enda uttalande.

Staten verkar bida sin tid så att samtliga dessa sjömän som fortfarande lever, hinner dö så att skandalen kan falla i glömska. Några år till och staten har lyckats med sin avsikt.

Vårt grannland Norge har däremot rensat i sitt eget träsk. Under kriget betalade britterna till Norge stora belopp i risktillägg för att använda norska skepp. Men istället för att betala manskapet, gick pengarna rakt ner i statens och rederiernas plånböcker. Flera hundra miljoner kronor.
Sjömännen förlorade i Högsta Domstolen 1954 efter att via rättssystemet försökt få tillbaka sina pengar.
Men: År 1972 beslutade Stortinget att sjömännen hade rätt till pengarna.
(Källa: Norske författaren Jo Nesbö i sin bok Rödhake.)

Citat av journalisten Terje W Fred:
”Efterkrigstidens politiker tycks helst vilja förtränga de svenska insatserna under kriget, eventuellt på grund av Sveriges strategiska roll som viktigaste handelspartner för den tyska krigsindustrin.”

Jag kan inte låta bli att göra en analog jämförelse med situationen i dagens Sverige:
Är människor som idag söker anställning i försvaret och därmed riskerar utlandskommendering i krigszoner, enligt myndigheterna, riktigt kloka i huvudet? Till skillnad från andra världskrigets sjömän?

Sverige tiger fortfarande. Kanske dags att uppdatera krigstidens slogan ”En svensk tiger”?

 

————————

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vårdapparaten slarvar inför vaccinering

I slutet av november 2019 skickade jag en
insändare till ett 80-tal tidningar.
En enkel sökning på Google visar att många
tidningar tagit in den. Tack!

Vårdapparaten slarvar inför vaccinering

En debatt florerar på sociala medier om nyttan
och risker med vaccin. Den kan troligen delvis
förklaras med att vårdapparaten slarvar med att
dela ut bipacksedeln. Där står om vaccinets
användning, innehåll och eventuella biverkningar.
Det är du själv som ansvarar för att läsa den.
Överst står:
”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller
ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information
som är viktig för dig.”

och:
”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor…”

Denna uppmaning och information står också på alla
läkemedels bipacksedlar som du själv hämtar ut på apotek.
Hjälp därför till att påminna vårdcentralen om att du ska ha
bipacksedeln enligt ovan även inför din vaccinering.

Gösta Singstrand

 

Hem

 


———————–

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

IVO anmäld till JO – och JO:s svar

Jag har anmält IVO till Justitieombudsmannen JO.
JO: s dnr är 7772-2019.

Längst ner på detta inlägg har jag lagt in JO:s svarsskrivelse
med besked om avslag.
Allra sist har jag lagt in JO:s information som innehåller
standardsvar till varför det blev avslag.
Avslag kan inte överklagas.
OBS! Jag får välja själv vilken motivering till avslag som passar till min anmälan !
JO orkar alltså inte bocka för vilket alternativ som gäller!
Här kan man snacka om skendemokrati. Demokratin har
skenat. Myndigheten behöver alltså inte förklara sitt
ställningstagande i enskilda fall.
JO:s 40 jurister skrattar nog gott åt oss som vill klaga….

Men först min anmälan!

Länghem 2019-10-30

Till
Justitieombudsmannen JO

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäls härmed till JO för
långvarig och allvarlig försummelse angående tillsyn av
vårdapparatens informationsansvar till patienter inför vaccinering
——————————————————————————————

(2 bilagor)

Bakgrund
   I en tidigare anmälan till IVO, Dnr 7.3-20860/2019,  se bilaga 1, har jag påtalat allvarliga brister som vårdapparaten haft lång tid när det gäller dess informationsansvar inför en eventuell vaccinering.
En av grundprinciperna inom svensk hälso- och sjukvård är – förutom ev. provtagning och undersökning – att patienten ska få vederhäftig information och förslag till åtgärder. Informationen kan delvis indirekt ges via bipacksedlar till medicin och vaccin som rekommenderas.  Genom överlämningen övergår ansvaret till patienten att ta del av bipacksedlarnas information.
Därefter har patienten rätt att själv avgöra om föreslagen behandling skall genomföras eller inte.

Överlämning av vanliga mediciners bipacksedlar sker i förpackningarna som hämtas på apotek. Denna rutin fungerar alldeles utmärkt.
Överlämning av bipacksedel före vaccination förekommer däremot över huvudtaget inte.
I en förpackning med många ampuller vaccin bifogas endast en bipacksedel. Vaccinerande personal är väl medveten om den inledande texten och smyger därför bort den enda bipacksedeln ner i papperskorgen, texten lyder nämligen:

”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.”
Bipacksedeln fortsätter:
”Spara denna information, du kan behöva läsa den igen
Om du har ytterligare frågor…..”
Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar från IVO på min anmälan om allvarlig försummelse

Den 13 maj 2019 gjorde jag en anmälan till IVO (Inspektionen
för Vård och Omsorg) om allvarlig försummelse angående
tillsyn av vårdapparatens informationsansvar till patienter
inför vaccinering.
Det jag efterlyser är ett obligatoriskt överlämnande av
bipacksedeln INNAN vaccinering sker.
Det står ju uttryckligen på den att den ska genomläsas
innan/om man ska ta sprutan.
Men jag har inte ens hört talas om att det sker. Många vet
säkert heller inte om att de har rätt att begära den.

Min anmälan till IVO kan du se här.

Den 11 juni fick jag svar efter påtryckningar från min sida:

Svaret ovan är synnerligen anmärkningsvärt, en rad frågor hopar sig.
Jag funderar för närvarande på hur jag ska gå vidare.
Det kan inte vara förenligt med vårdapparatens grundprinciper att
man helt subjektivt från fall till fall välja att helt eller
delvis vägra informera om vad det står på bipacksedeln.
Citat: ”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad,
erfarenhet, språkliga bakgrund…”
Vid ALL annan receptbelagd medicinering (som man köper på
apoteket) finns ALLTID en bipacksedel bifogad i förpackningen.
Där är det inte fråga om ”mottagarens ålder, mognad, erfarenhet,
språkliga bakgrund….”
Hur går jag vidare?

Hem

 

 


 

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bluffbolaget Sockerbageriet i Helsingborg AB

.
Det som följer nedan kan synas som en bagatell och föreställa ett onödigt och löjligt påpekande, men se vad sockerbolaget svarar på mitt mejl!
Man skiter högaktningsfullt i etik och moral.
Man är nöjd med att varan säljer stort, och avser helt klart fortsätta med att sälja ”ÄKTA kolabönor.
Här kommer skriftväxling mellan mig och rubricerat bolag,
mitt första mejl till sockerbolaget lyder:

Hej!

Min sambo kom hem glad i hågen, hade köpt ”Äkta kolabönor”
som present till mig, på ett ställe i Varberg.
När jag bet isär en av era ”kolabönor” och såg på
innehållet i den, ställde jag mig frågan:
Hur har detta sockerbageri som gör detta skräp, mage
att kalla det ÄKTA kolabönor?
Det är samma skit som jag kan köpa i så gott som alla
andra affärer.
Jag kom då ihåg en insändare jag skrivit för
många år sedan och som publicerades bl.a. i Expressen,
om eländet.
Och nu kommer jag på er med detta bedrägeri, hur kan ni?
Är ni beredda svärta ner ert goda(??) rykte med denna
fejkprodukt?
Om svar anhålles, innan jag går vidare med saken.
Vänliga hälsningar!
Gösta Singstrand

Jag fick detta svar:

Hej Gösta,
Hoppas allt är bra med dig trots din besvikelse av vår produkt ”äkta kolabönor” i retroask.Sockerbageriet är ett företag som sedan 1904 i fjärde generation har skapat konfektyr i alla dess former för glädje och njutning. Vi som jobbar på Sockerbageriet älskar vårt jobb och drivs av att jobba i ett så genuint och fint företag.
Vi har stor respekt för våra kunder och uppskattar att få feedback och det är med en stor sorg som jag läser ditt mail att du tycker att vi håller på med bedrägeri.
Vi har idag kontaktat vår leverantör som producerar våra kolabönor och dem bekräftar att detta receptet har dem haft sedan minst 50 år tillbaka i tiden.
Med största ödmjukhet kan säga att just Kolabönorna är en storsäljare hos oss och många hör av sig till oss för att få veta vart dem kan köpa produkten.
Hälsa din sambo att vi är hemskt ledsna för att det som skulle bli en så bra present blev en sådan besvikelse.

Med Vänlig Hälsning/Best Regards 

Anna-Lena Skoow
Sales Manager
Mob: 070-597 66 95
Tel: 042-15 29 08
Sockerbageriet i Helsingborg AB
Muskötgatan 19
254 66 Helsingborg
www.sockerbageriet.se
anna-lena.skoow@sockerbageriet.se

Här kommer mitt avslutande mejl till sockerbageriet:

Hej!
Tack för snabbt svar.
Ja, vad ska man säga om ditt svar.
Det får lyda: Ni avser helt klart fortsätta med bluffen.
Förr fanns genuint äkta kolabönor,
som bestod av riktig kolamassa rakt igenom
Det hjälper inte att du redogör för er historik.
Era bluffbönor blir inte bättre för det.

De (er förstageneration) som en gång startade fabrikation av
kolabönor en gång i tiden skulle vända sig
i sina gravar om de visste vad ni håller på med.
På den tiden fanns varken härdat fett, E100, E120, E150,
aroma, E 901 eller E903.
Ja, du nämner att era ”kolabönor” är en storsäljare.
Så bra! Ni har hittat en nisch där ni kan dumpa alla
era kemikalier enligt ovan och få vinst!
Så fortsätt lev lyckligt med era ”ÄKTA kolabönor”
För mig är Sockerbageriet i Helsingborg AB numera ett skämt.

Mvh/GS

Hem

 

—————————————————–

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hörrödudu, hörrödudu!

Vilken sommar!
Och än är den inte slut.
Aldrig har vi fått rabarbern att ta sig, men i år small det till.

Eftersom vi inte kan äta rabarberpaj varje dag, har Inger börjat
göra saft av rabarbern

Jag frågade
– Hur många liter har du kokat?
– Jag har bara börjat, men det ska väl bli
ca 20 liter när allt är klart.
– Har du flaskor till så mycket saft?
– Nej, det löser sig nog.
– Hur då?
– Det löser sig nog sa jag, blev svaret.

Eftersom jag är en praktisk natur och mitt
huvudsakliga ansvar i livet är att lösa problem
kom jag på en sak.
– Kusin Tommie och Agneta tipsade ju om att
köpa ett speciellt kartongvin som passar perfekt
i husbilen. Lätt förpackning (fyrkantig pappkartong)
som är lätt att stuva. Dessutom är det gott. Och det bästa:
Under 70 kr!.
Sa du ungefär 20 liter?
– Ja, medgav hon.
Med lite huvudräkning kom jag fram till lösningen:
– Vi köper 20 liter av kartongvinet, totalpris
under 1400 kr,dricker upp det i takt med att
du kokar rabarberksaft.
Så får du kartongerna tomma, fyller dem med
rabarbersaft , och vi har trevligt under
tiden.
– Hörrödudu, hörrödudu……..

 

Hem

– – – – – – – – – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Socialstyrelsen anmäls till IVO för försummelse

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har registrerat denna
anmälan med Diarienummer 7.3-20860/2019.

Länghem 2019-05-13

Till
Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Socialstyrelsen anmäls härmed till IVO för allvarlig försummelse
angående tillsyn av vårdapparatens informationsansvar till
patienter inför vaccinering

—————————————————————————————————————

Genomgång av nuvarande situation

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Följebrev till handläggaren IVO

 

Följebrev ill handläggaren  IVO

Hej!

För ett antal år sedan gjorde jag en anmälan mot socialstyrelsen i ett annat ärende.
Genom min godtrogenhet accepterade jag myndighetens upprepade förklaringar varför anmälan drog ut på tiden i flera år att ”anmälan var besvärlig att utreda”.

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar