Är spikeproteinet orsaken till de svåra skadorna?

Ja, ny forskning tyder på det.
Eftersom dagens vacciner får
kroppens celler att tillverka spikproteiner
är denna forskning alarmerande.
Kommer spikeproteiner ut i blodet
orsakar de inflammationer i blodkärlens
innerväggar och orsakar blodproppar.
Om man råkar träffa ett blodkärl med
vaccinationssprutan kommer alltså
spikeproteiner rakt in i blodkärlet.
Mycket intressant information som
Lars Bern ger oss.

Länk till intervjun.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Alternativ” information om covid-vaccinering

Intressant läsning för er som själva vill ta del
av information som inte publiceras i massmedia.

—————————–

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Dagbok 21 maj 2021: Telefonterror på gång?

Dagbok 21 maj
Så gick det till när jag sålde Mersan

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nu händer det – fler forskare kräver vaccineringsstopp

57 Top scientists and doctors:
Stop all covid vaccinations
NewsVoice

Länk

——————-

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Geert Vanden Bossche färsk intervju 1 tim 47 min

Dr Geert Vanden Bossche bemöter kritiken han fått och
förklarar varför.

Intervju med Dr Geert Vanden Bossche

Och här kommer en jämförelse…..
Jag har länge letat efter någon insatt som bemöter
Bossche i en saklig kritik och har äntligen hittat
ett Youtube-klipp.
Klippet är ungefär 15 min långt.
Värt att notera speciellt är denne mans kroppsspråk,
överlägsna attityd och framför allt hans inledning
där han påpekar att Bossche är veterinär.
Mannen hävdar att nu talar vi inte om djur utan om
människor. Han glömmer avsiktligt(?) att
biologiskt sett är människan ett djur.

En besserwisser talar

Jämför båda dessa klippens människor och
kroppsspråk.
Vilken av dem anser du vara förtroendegivande?

 

– – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vaccinexpert varnar världen: Sluta vaccinera!

Svenska översättningen uppdaterad
2021.04.26

Genom att delvis kortsluta vårt naturliga, nedärvda
immunförsvar genom den nya vaccinationsmetoden
(omprogrammering av mRNA) riskerar
mänskligheten på sikt att utrotas.
Vårt immunförsvar måste nämligen kontinuerligt
TRÄNAS för att kunna möta gamla och nya
angripare i form av olika typer av patogener
(sjukdomsalstrare).
Ja det menar virusexperten Dr Geert Vanden Bossche
och i ett nödrop till världens experter och beslutsfattare
uppmanar han att vaccinering med den nya
typen av vacciner omgående måste upphöra.
Jag har översatt uppropet till svenska.

Länk till översättningen:

Dr Bossches vädjan till världen

– – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SÅ LÄTT SKAPAS EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MYT!

Här nedan redogör jag för hur enkelt forskare kan
lura hela världens befolkning genom att påstå
något som bevisligen direkt är falskt.
Vi har ju sådan respekt för ordet ”forskare” att vi
inte gärna faktagranskar vad dom påstår.

Men vi litar väl på våra forskare och myndigheter,
eller hur?

Nu till ämnet:

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SMÄRTFRI

Här nedan finns min översättning av en bra bok.
Jag har kontaktat flera bokförlag men ingen är intresserad av utgivning.
Har också kontaktat författaren flera gånger men han svarar inte.
Jag tycker det vore synd att den kastas i papperskorgen den dag jag kilar vidare:
Så jag lägger ut den här för privat bruk.

Boken är så BRA!
Enkel, lättfattlig, logisk beskrivning hur
kroppen fungerar fysiskt, dessutom
övningar för att hålla den i trim livet ut.

Var så god!

/Gösta S

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FHM går egna vägar utan omvärldens stöd

FHM:s  sjösättning av”Kontrollerad smittspridning”
utan att i förväg ha kontrollerat om handlingssättet
är etiskt försvarbart, är förenligt med vetenskap
och beprövad erfarenhet, har fått mig till
följande reflektion:

Forskningsrön!

”Piagets lära omfattar en syn på kunskaper som något
som människan konstruerar med utgångspunkt från sina
handlingar i samspel med omgivningen (min markering).
När barnet tar till sig ny kunskap – adaption – assimileras
kunskapen till det barnet redan kan.
Då måste den gamla kunskapen förändras och det
nya kunnandet läggas till den gamla.
Denna förändring kallar Piaget för ackommodation.
Enligt Piaget kan denna mognadsprocess inte påskyndas.
Om vi tänker enligt denna teori så kan vi som
lärare inte skynda på barnet inlärning, utan vi får
vänta in barnet (Johnsen Höines, 1997)”

Varför kommer jag osökt att tänka på FHM
när jag läser ovanstående?
Speciellt orden ”i samspel med omgivningen”
får mig att tänka ”samspel med omvärlden”….

– – – – – – – – – – – – –

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ägnar Folkhälsomyndigheten (FHM) sig åt kvacksalveri?

 

Jag har skickat ett mejl till FHM:

Hej!

Till registrator:
Var god bekräfta omgående denna skrivelse med ert
diarienummer!
Tack! /GS
   —————
Jag har en fråga angående relevansen i att
FHM och regeringen tillämpar
”kontrollerad smittspridning” när det gäller
åtgärderna mot Covid-19 pandemin.
Jag vill inte ha någon utläggning om att FHM INTE
tillämpar den för då ljuger ni.
Det finns mängder med dokumentation, intervjuer
i TV mm som bekräftar att den taktiken tillämpades
av FHM från början.
Därmed var smittspridningen av Covid-19 ett

faktum och katastrofen ohejdbar

Här kommer frågan:
Är det förenligt med vetenskap och beprövad
erfarenhet att tillämpa ”kontrollerad smittspridning”
vid globala pandemier med följd att mängder
av människor dör?
Jag vill heller inte höra undanflykter om att FHM
inte visste så var fallet i början.
Rapporter från Wuhan (där smittan spreds från början)
bekräftade att folk kunde till och med falla ned och
dö på gatan.
Wuhan reagerade omedelbart och lockade ner
staden totalt bla med att infarterna grävdes av
med diken och jordmassor.
Detta visades på TV
Tegnell på FHM sade att ”smittan inte skulle komma hit”.
VARFÖR lanserade han då ”kontrollerad smittspridning”
om han trodde att smittan inte skulle komma hit?

Jag har letat efter en definition av FHM:s agerande
och kan konstatera att FHM och regeringen tillämpar
KVACKSALVERI.

Jag fann detta på Wikipedia:
”…behandlingar utan vetenskapligt stöd som
ibland kallas för kvacksalveribehandlingar…”

Jag överväger att anmäla FHM för kvacksalveri men är
naturligtvis helt medveten om att statliga myndigheter aldrig
behöver ansvara för sina ageranden även om mängder av
människor dör i sviterna av agerandet.
Hela världen utanför har häpnat över Sveriges agerande
och vårt land har blivit ökänt för Sveriges brist
på handling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag vill ha er kommentar innan jag gör min anmälan!

Med vänlig hälsning
Gösta Singstrand
(+ kontaktuppgifter)

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar