Frågor till Läkemedelsverket – och svar

 

Den 21 februari 2019 skickade jag nio frågor till Läkemedelsverkets
Charlotta Bergquist, och efter upprepade påminnelser har jag 2019-04-04 fått följande svar som gäller frågan varför bipacksedel inte delas ut inför en vaccination.

Jag publicerar korrespondensen in extenso, hennes svar finns rödmarkerade  direkt under mina delfrågor som är numrerade (Fråga 1-9).

Hej!

Jag börjar med att be om ursäkt för att detta svar dröjt länge. Det är naturligtvis inga enkla frågor, men jag försöker ge svar nedan, även om flera av frågorna tyvärr inte hamnar under Läkemedelsverkets ansvarsområde. Svaren står i anslutning till frågorna.

Med vänlig hälsning

Charlotta Bergquist

Från: Gösta Singstrand <gosta@singstrand.nu>
Skickat: den 21 februari 2019 14:21
Till: Registrator <Registrator@lakemedelsverket.se>
Ämne: Fråga till Charlotta Berquist

Till registratorn

Var god vidarebefordra nedanstående till er Charlotta Berquist alternativt
annan person med motsvarande befattning som kan handlägga
detta ärende. Jag emotser skriftligt svar med vanlig post på denna skrivelse inom
tre veckor. Namn och adress i slutet.

Jag begär en bekräftelse medelst mejlsvar och ert diarienummer.

Till Charlotta Berquist

Hej,

Jag ser att du i en insändare  i  webbtidningen Hela Hälsingland.se

länk:

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare/riskerna-med-vaccin-undanhalls?fbclid=IwAR0C0-HoOMFdYbaeEtYg-KKgVxwjEzZCuxkEo758m92zfiY3LosdNa7knHM

har svarat på kritiken att biverkningar undanhålls medvetet av
Läkemedelsverket.

Jag tycker att kritiken är obefogad i det fall  patienter
hämtar ut mediciner på apotek.
Då finns ju alltid bipacksedeln med i förpackningen
som kunden får.
Patienten får alltså i sin hand, handgripligen alltså,
bipacksedeln i handen.
Om han själv kastar bort den utan att ha läst innehållet,
har medicintillverkarna och behandlare rimligen gjort vad
de har kunnat för att informera om användning och biverkningar.

Alla bipacksedlar till mediciner som allmänheten via apotek får börjar
som du säkert vet  med texten, citat:

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar
ta detta läkemedel. Den innehåller information som
är viktig för dig.

Bipacksedeln till vacciner innehåller ungefär samma inledning, citat:

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn
får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig.

Nu till mina frågor:

 1. a)   Vilken myndighet/instans har informationsansvaret om
  användning av och biverkningar hos receptbelagda
  mediciner/vacciner till patient?

Svar: Läkemedelsverket har ansvar för att informationen i bipacksedeln och produktinformationen är korrekt och tydlig. För receptbelagda läkemedel som ges till patienten av förskrivaren, t ex vaccinationer som ges på vårdcentral, är det vårdgivarens ansvar att informera om varför läkemedlet (eller vaccinet) ges och vilka biverkningar som är förknippade med läkemedlet.

 1. b)   Vilken myndighet har tillsynsansvaret för så att
  information sker enligt a)?

Läkemedelsverket har ansvar för innehållet i informationen, men det är IVO/Socialstyrelsen som har tillsynsansvar för vården.

 1. Förutsatt att läkemedelsverket har tillsynsansvaret enligt 1 ovan,
  anser ni att informationen sker tillfredsställande?

Läkemedelsverket har inte tillsynsansvar för vårdens agerande.

 1. Hur ofta sker överlämning av bipacksedeln, handgripligen,
  på samma sätt som vid vanliga receptbelagda mediciner,
  till patienten inför ev.  vaccination?
  Aldrig? – sällan? – då och då? – ofta – alltid?

Denna fråga har vi inget svar på tyvärr.

 1. Vilken dokumentation har ni som underlag för ert svar
  på fråga 3?

Ej relevant.

 1. Om ni svarar nej på fråga 2, d.v.s. om informationen inte
  är tillfredsställande inför vaccinering,, vilka åtgärder avser ni att vidta?
 1. Vilken tidtabell har ni för åtgärder enl pkt 5?
 1. Vet patienterna om att  – när de söker information,
  råd och hjälp hos vårdapparaten – sker hjälpen
  på egen risk?
  Vilken dokumentation har ni som styrker ert svar
  på denna fråga?

Ovanstående frågor, 5-7, besvaras närmast genom att vi faktiskt inte har ansvar för att inspektera sjukvården. Detta ansvar ligger på tillsynsmyndighet för sjukvården.  Fråga 7 kan läkemedelsverket inte svara på.

Om jag har förstått det hela rätt ger vårdapparaten vid en konsultation
information, råd och eventuellt förslag till behandling exempelvis
förskrivning av mediciner.
Men, det är den enskilda människan som har det slutliga ansvaret
och själv avgör med anledningen av informationen vilken
eventuell behandling hon föredrar, alternativt avstår från den.

Jag  är orolig för att vårdapparaten missköter sina åtaganden
å det grövsta när det gäller dessa rutiner inför en vaccination.
Jag har aldrig under mina 73 års levnad ens hört talas om att

någon automatiskt har fått tillgång till bipacksedeln i handen
innan sprutan sticks in i kroppen.
Jag har heller inte hört talas om någon som blivit tillfrågad
om de vill ta del av informationen, det vill säga själv läsa
bipacksedeln innan vaccinering.

Det verkar mycket egendomligt att obligatorisk information inte
handgripligen medelst bipacksedel ges till patienten innan
vaccinering.
Underlåtenheten ger upphov till en mängd rykten,
konspirationsteorier om att medicinbranschen bara har vinstintressen,
och så gott som aldrig ställs till svars när något allvarligt
tillstöter. Den friskriver ju sig via bipacksedeln för eventuella
komplikationer, men om patienten aldrig får den informationen,
vem står till svars vid oväntade komplikationer?
En enda patient som drabbas av komplikationer utan information
i förväg enligt ovanstående är en för mycket.

Jag har själv  flera gånger blivit uppmanad av vårdpersonal
vid recepts utfärdande uppmanats att INTE läsa bipacksedeln.
. –Gör du det tar du inte medicinen, får jag till svar.

Fråga 8: Tycker du uppmaningen enligt ovan är acceptabel?

Ovanstående exempel är inte acceptabelt.

Antagligen argumenterar vårdgivarna som så att patienten kan
bli onödigt rädd om informationen ges.
Därmed omyndigförklaras människor ansvarslöst och bortser
från att myndiga människor själva är vuxna nog att
ta del av information och själv värdera fördelar mot nackdelar.
I normalfallet följer ju patienten råden som ges.
Men, du erkänner ju själv i ditt svar på insändaren att mediciner
har biverkningar.
Smussla då inte bort informationen utan lägg korten på bordet.

Jag emotser svar på mina frågor, per post inom 3 veckor, min adress se nedan.
Därefter kommer jag att informera massmedia och övriga
intressenter av dessa spörsmål och era svar.
Informationsbehovet till allmänheten i frågan anser jag
vara mycket stort.

Vi har båda intresse av att denna fråga reds ut ordentligt.
Jag är alls inte motståndare till mediciner eller vaccinationer.
Däremot anser jag att allt ska skötas korrekt enligt
gällande lagar och förordningar, och av myndigheterna
framtagna riktlinjer.
Patienter ska helt självklart obligatoriskt informeras på ett vederhäftigt
och trovärdigt sätt innan behandling eventuellt sker.

En sak är hundraprocentigt säker. Att försöka inge förtroende
för läkemedelsverket genom att upprepa intetsägande floskler
och i sak inte svara på saklig kritik stärker inte allmänhetens förtroende
för läkemedelsverket.
En helt naturlig fråga man ställer sig är vem som gynnas av
vårdapparatens märkliga beteende när det gäller utebliven
information inför vaccinering.
Fråga 9: Läser du själv bipacksedeln eller vet vad som står på
den inför en eventuell vaccination?.

.(Inget svar)……………………………..

Med vänlig hälsning!

Gösta Singstrand

Gösta Singstrand

 

Hem

– – – – – – – – – – – –

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *