Historik om ”Vetenskap & Folkbildning”

 

Skeptikerrörelsen är från början en amerikansk åskådning som officiellt uppstod i mitten av 1970-talet.

Rörelsens två grundare var professorerna Paul Kurtz och Marcello Truzzi. De sökte och fick statliga medel för att undersöka paranormala fenomen, men rörelsens egentliga avsikt var istället att angripa det som hade med paranormalitet och andlighet att göra, så småningom även allt inom det medicinska området som inte faller under begreppet allopati (”skolmedicin”).

Truzzi lämnade rörelsen redan efter kort tid och kallade senare sina forna kollegor för ”pseudoskeptiker”. Han menade att skeptikerrörelsen drevs av fanatiska personer som inte var intresserade av sanningen utan bara ville kontrollera informationsflödet på framförallt det medicinska området.

 

John D Rockefellers ”medicin”

Men man får egentligen gå ända tillbaka till början av 1900-talet för att finna skeptikerrörelsens ursprung och dess hjältar.

Det startade nämligen med oljemagnaten John D Rockefeller (1839-1937) som investerade sina miljarder i kemikalie- och läkemedelsbranschen. Rockefeller, allmänt känd som USA:s rikaste man, var fascinerad av substanser utvunna ur olja – så kallade oljederivat (man ändrar marginellt i en kemisk struktur för att få fram en ”ny” substans). Dessa substanser, eller droger, hade en påverkan på den mänskliga kroppen och dess nervsystem och förmådde tillfälligt maskera vissa sjukdomssymtom utan att bota själva sjukdomen. Patienter som ordinerades substanserna blev alltså inte friska, men de lurades till att tro på en förbättring som varade så länge de tog Rockefellers ”mediciner”. En utmärkt affärsidé med andra ord. Det enda Rockefeller nu behövde göra var att eliminera konkurrensen.

Över hundra homeopatiska sjukhus

På Rockefellers tid var naturliga läkekonster, som homeopati, världsledande inom hälsa. Bara i USA fanns det mer än 100 homeopatiska sjukhus och som mest 22 medicinska skolor med homeopatisk inriktning. För att lyckas med sin affärsidé var Rockefeller tvungen att försvaga homeopatin. Tillsammans med ekonomiske rådgivaren Frederick Gates och USA:s näst rikaste man, affärsmogulen från stålindustrin Andrew Carnegie, började Rockefeller skänka stora belopp till skolor som grundade sin medicinska utbildning på de substanser som Rockefeller och Carnegie saluförde genom sina bolag.

Flexnerrapporten

1910 la Abraham Flexner, tidigare styrelsemedlem för Rockefeller Foundations General Education Board, fram en rapport (kallad Flexnerrapporten) inför den amerikanska kongressen. Rapporten hade finansierats av Carnegie Foundation och gick ut på att alla naturliga läkekonster skulle klassas som kvacksalveri, samt att all läkarutbildning i landet skulle standardiseras och endast innefatta studier av syntetiska läkemedel (det vill säga Rockefellers oljederivat). Kongressen röstade för rapporten, dock inte enhälligt. Flexner erkände senare att han helt saknade kunskap i medicinska frågor.

Här bör man komma ihåg att: 1) John D Rockefeller hade tillskansat sig makt och anseende. Han skänkte enorma summor pengar till medicinsk forskning och detta gjorde han tillsammans med en annan väldigt betydelsefull man med högt anseende och sprängfylld plånbok, Andrew Carnegie.
2) Rockefeller såväl som Carnegie betalade stora summor pengar till den lobbyverksamhet som redan på den här tiden var knuten till den amerikanska kongressen. Idag finns fler än 20 000 lobbyister, kopplade till företag, organisationer och föreningar, som dagligen uppvaktar och smörjer kongressledamöterna. 3) Flexnerrapporten skrevs av en tidigare styrelsemedlem i Rockefellers företagskoncern och bekostades av Andrew Carnegies bolag!

Carnegie och Rockefeller konsulterade sina homeopatiska läkare, när de själva behövde läkarvård.

Rockefeller och Carnegie grundade, tillsammans med påläggskalven Flexner och en mer eller mindre korrupt amerikansk kongress, det medicinska monopol som tynger USA såväl som Sverige idag, hundra år senare. Och Rockefellers substanser är de första kemiska struktur-varianterna på dagens skolmedicinska syntetiska läkemedel som t ex kortison, antidepressiva, statiner och vanliga värktabletter – substanser som maskerar symtomen utan att bota sjukdomen. Och affärsidén tycks fungera bättre än någonsin eftersom folk går på bluffen.

Under 1970-talet fick naturliga läkekonster åter fäste i USA och andra västländer. Människor sökte något annat än symtomlindring och tillfälliga kosmetiska lösningar på hälsoproblem. Det var inför detta ”hot” som skeptikerrörelsen startades med hjälp av statliga medel. Man kan alltså säga att skeptikerrörelsen är barnbarn till den kongressknutna lobbyverksamhet som Rockefeller och Carnegie finansierade på sin tid. Rörelsen har givetvis också draghjälp av FDA (Food and Drug administration) som lutar sin statliga verksamhet mot 1910 års Flexnerrapport.

Skeptikerrörelsen och VoF motarbetar hälsofrihet

 I Sverige har Livsmedels- och Läkemedelsverket under 2000-talet tagit sig samma agenda som FDA (och Rockefellerkoncernen), ivrigt påhejade av den svenska skeptikerrörelsen. Svensk sjuk- och hälsovård handlar därför inte primärt om människors hälsa och välbefinnande utan om ekonomi och makt. Och den styrs utifrån en amerikansk rapport som har mer än hundra år på nacken.

1982 bildades den svenska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), med uppdrag att misskreditera de naturliga läkekonster och behandlingsmetoder som, precis som i USA med flera länder, vuxit sig starkare under 1970-talet. VoF är skeptikerrörelsens röst i Sverige (tillsammans med ett par andra perifera, extremistiska föreningar och organisationer).

VoF utger sig för att vara oberoende pro klinisk vetenskap men är till stora delar bara en lobbyverksamhet i läkemedelsindustrins ledband. Den försvarar Flexnerrapporten och ideologin bakom Roosevelt-lagen som kort före andra världskriget gav FDA fullständig kontroll över hälsovården i USA. För att motarbeta hälsofrihet och medicinsk mångfald och för att svartmåla beprövade alternativa behandlingsmetoder inom medicin använder sig skeptikerrörelsen och VoF av väl inövad retorik vars enda uppgift är att förvilla och föra diskussionen bort från det faktiska ämnet. VoF:are bemöter alla sakliga motargument med skällsord som ”kvacksalveri” och ”konspirationsteorier”, vilket blir en smula komiskt då föreningen gjort sig omtalad som just konspiratorisk – den ser spöken i allt som avviker från klubbstadgarna.

Föreningens metoder är ökända och flera medlemmar har genom åren polisanmälts för förtal, hatpropaganda och hot. Hat- och hetsjakter på läkare som Annika Dahlqvist och Erik Enby är initierade av högt uppsatta medlemmar i VoF. Givetvis har föreningen även jagat homeopater, Ayurveda-läkare och förespråkare av näringsmedicin och kosttillskott med blåslampa. Många människor har fått sina liv förstörda av föreningen och föreningens medlemmar.

Jargongen inom föreningen är rå och simpel och påminner om hyenor som hetsar varandra i flock med okontrollerade skratt- och stridsrop riktade mot allt som anses avvikande från föreningens strikta normer och lika strikta/ensidiga tolkningar av begreppet vetenskap. Mobbkulturen inom VoF är lika tydlig och talande som föreningens högtidliga tro på ”evidensbaserade metoder”.

 VoF infiltrerar media

Trots att föreningen är liten (medlemsantalet ligger under 3000 personer år 2017) och i grund och botten ett fenomen ute i periferin (som sekteristiska och extremistiska rörelser ofta är) har den ett visst inflytande på 1:a och 3:e makten (politiker och media).

När det gäller tredje makten (media) så ska man komma ihåg att större koncerner som äger majoriteten av svenska tidningar (och tevekanaler) också äger aktier i läkemedelsindustrin. Och läkemedelsindustrin äger givetvis aktier i nämnda koncerner. Allt i Rockefellers anda. Och VoF är en av läkemedelsindustrins många grindvakter, satt att ”hålla rent”. Så det är inte överraskande att dagstidningar som ägs av koncerner med aktier i läkemedelsindustrin ger VoF och VoF:s sympatisörer fritt spelrum på debattsidor och i vissa journalistiska roller.

Infiltrerar politiken

VoF har idag aktiva medlemmar i så gott som alla riksdagspartier. Det finns kopplingar mellan föreningen och beslutsfattare inom politik på riks- och regionalnivå. Kopplingar finns också till statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket.

När svenska riksdagen sommaren 2016 kallade sina ledamöter till informationsmöte om läkekonsten homeopati var föredragshållarna en professor från VoF samt VD:n för Apotekarsocieteten! VoF-professorn är ökänd för sitt tendentiösa förakt gentemot homeopati och saknar dessutom homeopatisk utbildning, Apotekarsocietetens VD har till uppgift att försvara läkemedelsindustrins och allopatins (skolmedicinens) monopol. Dessa minst sagt graverande omständigheter hindrade dock inte riksdagen från att anordna ”informationsmötet”.

Besvärande eventuella relationer mellan VoF-medlemmar och landstingsråd i beslutsfattande ställning, samt sådant som att landets sjukvårdsminister väljer sin statssekreterare direkt från läkemedelsbranschen är förstås bara toppen av toppen på isberget.

Censurerar på Wikipedia

VoF har också ett tydligt samröre med ”oberoende” encyklopedin Wikipedia vars grindvakter censurerar all information och fakta om homeopati, Ayurveda, Vidarkliniken, kolloidalt silver, alternativmedicin etcetera som kan sägas vara sakligt positiv. Samma grindvakter låter subjektiv kritik mot samma områden ligga kvar som ”fakta”. Wikipedias text om VoF är enögt entusiastisk med förhärligande felaktigheter om bland annat föreningens jippo under Almedalsveckan 2011 där några medlemmar lyckades med konsten att missförstå homeopati och homeopatins funktioner så till den milda grad att till och med programledaren för teve-sändningen blev full i fniss (se fotnot efter artikeln).

Vilka är det då som blir medlemmar i VoF? Och vilka är det som sympatiserar med föreningen utan att officiellt gå med? Är det, som man brukar säga, vanligt folk? Nej, det kan man nog inte med bästa vilja påstå. Majoriteten är unga, relativt välbärgade män med högskola och/eller universitet i bagaget (inriktning matematik, kemi, fysik), födda och/eller uppvuxna i stadsmiljö.

Föreningen försöker febrilt värva kvinnor för könsutjämning och har fram till nyligen haft sin första kvinnliga ordförande. Personer på ordförandeposten i kronologisk ordning: Sven Ove Hansson (1982-88), Per Olof Hulth (1988-98), Dan Larhammar (1998-2004), Jesper Jerkert (2004-08), Hanno Essén (2008-11), Martin Rundkvist (2011-14), Linda Strand Lundberg (2014-17) och Peter Olausson (2017-).

Det här ordförandegänget har universitetstitlar att försvara, vilket är signifikativt för föreningens gemensamma nämnare. För oavsett om det är unga fysiker-grabbar som sitter över ett flak öl och näthatar tillsammans eller om det är professorer, docenter och läkare med klanderfritt förkläde, så lieras de alla av ”hotet” mot deras 1) världsbild, 2) ekonomiska intressen, 3) status via utbildning (som ofta kostat dyra pengar i studielån). Flera medlemmar i föreningen sitter på två stolar och har inblandning i ”opartisk forskning” såväl som i företag vilkas vinst är helt beroende av eliminerandet av medicinsk konkurrens från naturliga läkekonster som t ex homeopati.

Jodå, mönstret går igen. Rockefellers ande vilar över VoF. Sedan får vi inte glömma att föreningen också värvar en och annan munter kändis och semikändis vilka agerar dragplåster och affischnamn så att det utåt sett ska verka som om VoF inte alls sprider antidemokrati och korruption i samhället.

Många går ur VoF

Föreningen har sett många avhopp under sin tid. Redan grundaren av skeptikerrörelsen, Marcello Truzzi, hoppade ju av kort efter starten och kallade anhängarna för pseudoskeptiker. Flera läkare och forskare har genom åren kritiserat VoF för att vara fanatisk i sin rigida (miss)tolkning av begreppet vetenskap. Professorer som lämnat föreningen, ofta i syfte att rädda sitt eget anseende, menar att det är ljusårs skillnad på traditionell vetenskap och på ”evidensbaserad” vetenskapstro.

Rockefeller och Carnegie lyckades med konststycket att klassa naturliga, beprövade läkemedel som kvacksalveri och samtidigt få det som egentligen är kvacksalveri – Rockefellers oljederivat/syntetiska ”symtomlindrande” läkemedel – att upphöjas till medicin! En skumraskaffär som VoF har till uppgift att försvara och beskydda. I och med detta är VoF:s medlemmar antingen förda bakom ljuset eller medvetet delaktiga i det största enskilda medicinska bedrägeriet genom tiderna.

Skeptikerrörelsen är en fantastisk vinstaffär… för läkemedelsbranschen. Men en svidade förlustaffär för folkhälsan. Om man blickar ut över världen, utanför Sverige, så håller miljardärerna Rockefellers och Carnegies potemkinkuliss att krackelera.

Homeopatin stor i många länder

Det finns homeopatiska sjukhus i Italien, i Frankrike tjänstgör homeopatiska läkare inom vården sedan många år, Indien har en minister som enbart arbetar för homeopati och andra helhetliga, naturliga läkekonster, tyska och schweiziska sjukhus har särskilda avdelningar för homeopati där alltifrån allergier och astma till cancer behandlas framgångsrikt, i England anlitar kungahuset av tradition homeopatiska läkare och man kan studera homeopati på universiteten och i Schweiz ingår homeopati och fem andra naturliga läkekonster i landets försäkringssystem från och med 2017.

Kanske är det med nobelpristagaren Marie Curies ord man ska närma sig en förening som VoF. Hon sa: ”Det man lärt sig att förstå fruktar man inte längre.” Så VoF:are: Ta med er Curies ord i graven och återuppstå sedan som öppna, goda medmänniskor i ett samhälle som främjar valfrihet och ett medicinskt samarbete över alla läkekonsters gränser – för folkhälsans och för individens bästa och i sann, sund demokratisk anda. Ni behöver inte jobba för Rockefeller och Carnegie längre, deras arvingar har redan gott om miljarder på banken.

Själva gick Rockefeller och Carnegie till homeopaten

Och glöm för allt i världen inte paradoxen: VoF:s och skeptikerrörelsens första hjältar var orubbliga affärsmän ut i fingerspetsarna, men internt anlitade både Rockefeller och Carnegie homeopatiska läkare! Deras affärsverksamhet hade alltid företräde av princip, vilket fick väldigt negativa konsekvenser för homeopatin och för andra helhetliga behandlingsmetoder under lång tid, men ibland är det skillnad på business och privatliv. Rockefeller och Carnegie höll sig till homeopatin genom hela livet. De blev 97 respektive 83 år gamla.

Text: Stefan Whilde, författare, journalist, folkbildare

 

FOTNOT (om VoF:s debacle 2011):

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *