Till IVO: Begäran om akut tillsyn

Inskickat till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
den 2 nov. 2020

IVO:s Diarienummer: 56147/2020

Gösta Singstrand                                               Länghem       2020-11-02
Bragnum Björkhaga
514 52 Länghem
0325-41069
gosta@singstrand.nu

Inspektionen för vård och omsorg
Box 6202
10234 Stockholm

Begäran om omedelbar tillsyn av hälso- och sjukvårdens rutiner inför kommande covid 19-vaccineringar.
Ref.:  Min tidigare anmälan dnr 7.3-20860/2019-3
—————————————————————————————-
Med anledning av de dramatiskt förändrade förhållandena inför förestående covid 19-vaccineringar begär jag att IVO omgående gör en tillsyn över hälso- och sjukvården och dess personals informationsplikt.  I texten nedan refererar jag till min tidigare anmälan om långvariga och allvarliga informationsbrister. IVO avfärdade dem i sitt svar med motivering att ”stora risker” vid tiden för anmälan inte förelåg.

I min föregående anmälan pekade jag på allvarliga brister i vårdapparaten då den konsekvent underlåter att inför en eventuell vaccinering dela ut bipacksedlar till vacciner, trots att det ordagrant överst på dem står (citat):
”Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn får detta vaccin. Den innehåller information som är viktig för dig”.

I IVO:s svar, ”IVOS:s ställningstagande till ditt klagomål” skriver inspektör Jan-Erik Ingwall bl.a., citat:
”Vi prioriterar att genomföra tillsyn där vi bedömer att riskerna för brukare och patienter är stora”. Slut citat.
Skrivningen kan tolkas på olika sätt. I nationellt perspektiv kan riskerna statistiskt sett var små. För en enskild patient kan riskerna däremot vara
stora. I sådana fall kan IVO inte i förväg konstatera att risken är låg.
Det finns bara enskilda fall. Varje patient har sin egen unika profil.
IVO gör ett allvarligt misstag i sin generalisering.  Jag utgår att IVO:s målsättning är göra förebyggande tillsyner, inte konstatera missförhållanden i efterhand. Då är ju skadan, eller ännu värre, katastrofen, redan skedd.

Vidare skriver inspektören angående vårdapparatens informationsskyldighet, citat:
”Informationen ska anpassas till mottagarens ålder, mognad, erfarenhet, språkliga bakgrund och andra individuella förutsättningar men hur informationen ges är inte detaljstyrd”. Slut citat.
Här anser jag alltså att IVO låter vårdapparaten subjektivt anse att viss information kan vara oviktig och därför kan selekteras bort.

Det är inte vårdgivarens sak att avgöra vilken information som är viktig eller oviktig. För patienten kan den bortsållade informationen vara
(livs-) viktig. Vaccinet kan exempelvis innehålla substanser som patienten är högallergisk mot.
Det finns inga undantag, och det gäller för alla typer av vaccinationer:
Om den som avses vaccineras är underårig skall informationen, d.v.s. bipacksedeln, ovillkorligen lämnas till vårdnadshavaren. Bipacksedeln informerar på olika språk. Bara för att ta några exempel.
Det finns inga ursäkter för att inte lämna ut bipacksedlar innan vaccination.

När vi belyser IVOS nuvarande inställning till informationsplikten i relation till den nya situationen med förestående vaccinationskampanjer mot covid 19 blir situationen illavarslande.
De som avser att vaccinera sig gör det helt på egen risk. Läkemedelsförsäkringen kommer inte att gälla sådan vaccination om allvarliga biverkningar uppstår. Vi vet att framtagning av ett ”säkert” vaccin tar 5-10 år. Nu flaggar medicinbolagen att de kan ha klart vaccin om endast några månader.
Här måste IVO hissa RÖD FLAGG.
För den enskilde är det otvetydigt att risktagandet kan anses bli högt. Denne har att välja mellan ett eventuellt insjuknande i covid 19 eller att chansa på att ta ett vaccin som inte är säkert utprovat, än mindre att det skulle fungera som avsetts.
Att läkemedelsförsäkringen kommer att avvisa eventuella anspråk på eventuella vaccinationsskador talar sitt tydliga språk.

”Det covidvaccin från Astra Zeneca som Sverige förbundit sig att köpa har fått nobben av Läkemedelsförsäkringen. Om vaccinet skulle orsaka svåra biverkningar finns alltså inget skydd.”  [1]

Vaccinationsprocedurer måste ske på ett korrekt sätt. Patienter ska själv ha möjlighet läsa bipacksedeln och dessutom kunna ställa frågor med anledning av den innan vaccinering sker.  Patienten ska själv därefter ta ett eget beslut grundat på mottagen information och egen bedömning.

Jag begär att IVO skyndsamt, d.v.s. omgående, genomför en tillsyn så att hälso- och sjukvårdsverksamheten hinner anpassa sina rutiner enligt de skyldigheter som man faktiskt har, innan vaccinationskampanjen genomförs. Ett förslag till förändringar är att bipacksedlar i tillräckligt antal läggs ut väl synligt i väntrummen så att patienterna har möjlighet läsa dem och ställa frågor.

Jag begär ett besked inom en månad om hur IVO kommer att agera med anledning av denna skrivelse.

Med vänlig hälsning
Gösta Singstrand

Referenser
[1 [ Läkemedelsförsäkringar gäller ej https://www.svd.se/obefintligt-skydd-om-skador-av-covidvaccin

 

Här är IVO:S svar:
Om det syns otydligt så kan du ladda ner svaret som fil::
IVOs svar 2020-11-240001

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *