IMMUNOLOGI

Här lägger jag in länkar till kunskap om hur
människans försvarssystem mot yttre angrepp fungerar.

Grundkurs i immunologi, här en lärare som kan ämnet