LÄKEMEDEL

Beteckningen LÄKEMEDEL är egentligen missvisande
eftersom läkemedel självklart inte läker en skada, det
kan bara kroppen själv göra.
Däremot kan läkemedel underlätta för kroppen
att läka, en fundamental skillnad.
Alltnog, här lägger jag in bloggar som på något
sätt har anknytning till ”läkemedel”.

Mediciner, ”läkemedel”, främsta dödsorsaken?

Skolmedicinens historia
Med kanske oväntat innehåll…

_________