LÄKEMEDELSVERKET

VARFÖR LÄMNAS INTE VACCINETS BIPACKSEDEL UT  INFÖR EN VACCINATION?

Här nedan lägger jag in länkar till inlägg som har att göra
med min skrivelse till Läkemedelsverket med denna fråga.
Skrivelsen skickades per mejl den 21 januari 2019 och
jag har begärt svar inom tre veckor, d.v.s. senast
den 14 mars 2019.

Läkemedelsverket har registrerat min skrivelse med
diarienummer 4.1.2-2019-016142.

Logg

Skrivelsen

Påminnelse till Läkemedelsverket