MYNDIGHETER: IVO-JO-Läkemedelsverket mfl

Här lägger jag in länkar till anmälningar mot och skriftväxlingar med myndigheter vars agerande eller brist på agerande jag anser vara ”oacceptabelt” för att uttrycka sig snällt…

Till IVO: Begäran om akut tillsyn
Med anledning av att Covid-vaccinering är nära förestående
är det ännu viktigare att patienter får läsa bipacksedeln
innan ev. vaccination, eftersom vaccinerna tagits fram
på mycket kort tid och långtidseffekter inte studerade.

Problem som inte finns är till för att lösas!
Man har fått dispens från att leverera bipacksedlar
pga ”tidsbrist”. Men den finns på Läkemedelsverkets hemsida.
Vårdcentraler mfl som vaccinerar kan på några minuter
kopiera bipacksedeln i erforderligt antal och lägga ut
i väntrummen för genomläsning innan ev. Vaccination.
Enkelt, va!

Frågor till Läkemedelsverket – och svar (febr 2019)
Ang. varför bipacksedlar till vacciner inte lämnas ut utan anmaning.
Läkemedelsverket anser att det inte har någon ansvar utan hänvisar
till socialstyrelsen.

Socialstyrelsen anmäls till IVO för försummelse (Maj 2019)
Där jag begär en tillsyn så att automatisk utlämning av bipacksedel sker
innan vaccinering.

Svar från IVO på min anmälan om allvarlig försummelse (Juni 2019)
Där IVO svarar att IVO inte har något tillsynsansvar över socialstyrelsen.
IVO har tillsynsansvar över hälso- och sjukvården och dess personal.
Så IVO ger mig svaret att IVO kan ge tillsyn  då riskerna kan anses ”stora”.

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, anmäld till JO inkl. svar (Okt-nov 2019)
Där jag anmäler IVO till JO för bristande tillsyn över vårdapparatens
informationsansvar till patienter inför vaccinering.
JO anser att JO inte behöver agera. Jag får själv bestämma enligt en bifogad lista vilket -vilka argument JO har för beslutet (SIC!!!)

Cannabisfråga till Folkhälsomyndigheten – och svar (Mars 2019)
Myndigheten medger att folk inte kan dö av cannabisöverdoser.

Till IVO: Begäran om akut tillsyn – och IVO:s svar (Nov-2020)
Där jag påpekar att riskerna för allvarliga biverkningar av ett
obeprövat covid-19 vaccin kan vara stora, därför är utlämning
av bipacksedeln viktig så att patienter får vederhäftig
information innan ev. vaccinering.
IVO.s svar är en kopia av dess tidigare svar i min förra anmälan
(Se ovan).

 

Följebrev till handläggaren IVO (se anmälan till IVO ovan (2019)