MYNDIGHETER

Här lägger jag in länkar till anmälningar mot och skriftväxlingar med myndigheter vars agerande eller brist på agerande jag anser vara ”oacceptabelt” för att uttrycka sig snällt…

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, anmäld till JO inkl. svar

Svar från IVO på min anmälan om allvarlig försummelse

Socialstyrelsen anmäls till IVO för försummelse

Cannabisfråga till Folkhälsomyndigheten – och svar

 

 

 

Frågor till Läkemedelsverket – och svar

Följebrev till handläggaren IVO (se anmälan till IVO ovan