Intressant om VoF ”Vetenskap och Folkbildning”

 

Historien bakom sekten Vetenskap och Folkbildning

 

– – – – – – –

Länk till detta inlägg finns under
SIDOR – VoF ”VETENSKAP OCH FOLKBILDNING”
uppe till höger.

– – – – – – – –

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svarskommentar till Folkhälsomyndigheten

 

Hej Mimmi!
WOW!
Tack för utförligt svar!
Det var oväntat!

Nu får ni många plus på er myndighet.
Min erfarenhet är att man får tjata och tjata
och i bästa fall få svar från en myndighet.

För över en månad sedan ställde jag en enkel
fråga till läkemedelsverket om varför bipacksedel
inte obligatoriskt lämnas ut INFÖR en vaccinering.

Man får ju bipacksedlar vid  ALL annan form av
medicinering, receptbelagd eller inte.
Bipacksedel är ju en fundamental faktor vid all
sjukvård. Det är ju från den som patient får
fullständig information om vad den är till för och ev.
risker vid medicinering.

Jag har nu kommit in i tjatstadiet och det är urbota
tråkigt. Varför svarar läkemedelsverket inte??
Om du är intresserad, för det här är också
en folkhälsofråga.
Folk LITAR på sina myndigheter,
och speciellt läkare, tyvärr.
Man frågar heller inte vilka biverkningar man kan
få eftersom man får prioritera. Valet blir svårt
eftersom trycket från myndigheterna är massivt.
Ur samhällssynpunkt ekonomiskt bra kanske, men
för en enskild kan det bli katastrof.
Så obligatorisk genomläsning av bipacksedel innan
ev. vaccination vore en självklarhet.
En patient har rätten att avstå. En grundprincip.

Mitt ärende hos läkemedelsverket har
Dnr 4.1.2-2019-016142.

Så än en gång, plus plus till er och speciellt dej
som skriver klart och koncist.

En detalj att kommentera bara: Vilken drog bidrar
till flest olyckor?
Jag har en stark misstanke att alkohol ligger skyhögt
över alla andra i statistiken.
Har jag fel?

Så om något ska varnas för så är det alkohol.
På andra plats opioider.
Cannabis som enskild orsak kommer nog långt ner.

Men du har nog rätt i att cannabis tillsammans
med annat kan vara en verklighet.

Tack än en gång för snabbt svar!

Bästa hälsningar
Gösta Singstrand

– – – – – – – – –

Länken till inlägget finn under
SIDOR – FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
uppe till höger.

– – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar från folkhälsomyndigheten

 

Den 15 mars skickade jag följande fråga till
folkhälsomyndigheten:
Går det att överdosera icke syntetiserad
cannabis för ett självmord?

Idag den 25 mars har jag fått följande svar:

Hej Gösta!

Det stämmer som du skriver att opioider finns i 95% av alla narkotikarelaterade dödsfall. De övriga 5% har vi tyvärr ingen uppgift om. Vi får data från Socialstyrelsens officiella dödsorsaksregister som i sin tur får data från Rättsmedicinalverket som utför alla rättsmedicinska analyser när det är misstänkta överdoser. Det är viktigt att komma ihåg att en stor andel av de som dör till följd av narkotika har använt flera olika substanser samtidigt så det är inte alltid helt enkelt att avgöra vilken substans som har orsakat dödsfallet (och ibland är det själva kombinationerna som är allra farligast).

Man kan inte likt opioider dö i en överdos via andningsdepression av cannabis eftersom det saknas cannabinoidreceptorer i hjärnstammen där andningen regleras. Cannabisbruk kan däremot, likt alla droger, bidra till dödsfall genom t ex olyckor och liknande. I dödsorsaksstatistiken ingår dock bara de fall där narkotika har en direkt koppling till dödsfallet. Har du fler frågor är det bäst att vända dig till Socialstyrelsen.

Ha en bra dag!
Med vänlig hälsning,
Mimmi Eriksson Tinghög
____________________________________

Mimmi Eriksson Tinghög
Utredare, PhD, Enheten för drogprevention
Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor
Folkhälsomyndigheten

– – – – – – – –
Länk till detta inlägg finns under
SIDOR – FOLHÄLSOMYNDIGHETEN
uppe till höger.

— – – – – – – –

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Programserien ”Bota mig” i radions P1

 

Följande mejl har jag skickat till programchefen för kanalen P1

Hej!

V.g. vidarebefordra detta mejl till er ansvarige chef
för programmen i P1.
Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

PÅMINNELSE TILL LÄKEMEDELSVERKET

PÅMINNELSE! Dnr 4.1.2-2019-01642

Hej,

I min skrivelse med ert dnr 4.1.2-2019-01642 begärde jag
svar inom tre veckor på nio frågor som jag ställde.
Det har nu gått en månad (sic!) och jag har fortfarande
inte fått skrivelsen besvarad.
Jag begär därför omgående besked på följande:

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fråga till folkhälsomyndigheten Dnr 01068-2019

Jag har skickat nedanstående mejl till Folkhälsomyndighet
den 15 mars 2019,
Jag fick en bekräftelse på mottagandet och det har registrerats
med dnr 01068-2019.
Jag har begärt svar inom 14 dagar.
Här är mejlet

Går det att överdosera icke syntetiserad cannabis
för självmord?

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

NARKOLEPSI – 10 års preskriptionstid

Liggande i årets ryggonta
lyssnade jag på P1.
Det skulle jag inte ha gjort.
Upp o till datorn trots ajajajaj…
Resulterade i detta mejl:

Till Vetenskapsradion i P1
Er journalist Annika Östman tillhanda

Hej!

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Logg Dnr 4.1.2-2019-016142 Läkemedelsverket

Här registrerar jag vad som händer med min skrivelse
till läkemedelsverket.

2019

21 feb. kl. 14.21   Mejlat skrivelse inkl.begäran om Dnr och svar på mina frågor inom 3 veckor.
21 feb. kl. 14.21   Erhållit automatsvar, mottaget.
27 feb kl.  09.23  Mejlat påminnelse om min begäran om Dnr.
27 feb. kl. 12.15   Erhållit svar med diarienummer på ärendet.

21 mars kl.09.49  Skickat påminnelse, begäran om svar
21 mars kl. 09.49 Automatsvar, mejlet mottaget.

———————-

Länken till detta inlägg finns under
SIDOR – LÄKEMEDELSVERKET
uppe till höger.

.  —————–

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mediciner, ”läkemedel”, främsta dödsorsaken?

Eftersom det finns andra som tittat lite mer bakom sjukvårdens
fasader än vad jag gjort  så rekommenderar jag varmt hemsidan Svara doktorn.

Svara doktorn.

Längst upp till höger på hemsidan finns en meny att klicka på,
men jag har här ovan länkat direkt till hemsidans blogg.
Citat ur bloggen apropå min rubrik:

Kemikalieinspektionen uttrycker sig på följande sätt:
De företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter och varor är ansvariga för att de inte skadar människors hälsa och miljön. Det finns regler som talar om att företagen ska ha kunskap och bedöma hur farliga deras produkter är, och att de ska arbeta för att ta bort farliga ämnen och minska riskerna

 

– – – – – – – – – – – – –

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Min skrivelse till Läkemedelsverket 2019.02.21

 

Till Charlotta Berquist
expert vacciner, Läkemedelsverket

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer