VACCINATION

Här lägger jag in länkar till bloggar
jag skrivit i ämnet.

NARKOLEPSI – 10 års presriptionstid

Bipacksedelns funktion – skrivelse till läkemedelsverket

BIPACKSEDELN till vaccinationssprutan
– läser du den—–INNAN du tar sprutan?

Bipacksedel till influensavaccinet
Vaxigrip Tetra att ladda till din dator