Nu händer det – fler forskare kräver vaccineringsstopp

57 Top scientists and doctors:
Stop all covid vaccinations
NewsVoice

Länk

——————-

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Geert Vanden Bossche färsk intervju 1 tim 47 min

Dr Geert Vanden Bossche bemöter kritiken han fått och
förklarar varför.

Intervju med Dr Geert Vanden Bossche

Och här kommer en jämförelse…..
Jag har länge letat efter någon insatt som bemöter
Bossche i en saklig kritik och har äntligen hittat
ett Youtube-klipp.
Klippet är ungefär 15 min långt.
Värt att notera speciellt är denne mans kroppsspråk,
överlägsna attityd och framför allt hans inledning
där han påpekar att Bossche är veterinär.
Mannen hävdar att nu talar vi inte om djur utan om
människor. Han glömmer avsiktligt(?) att
biologiskt sett är människan ett djur.

En besserwisser talar

Jämför båda dessa klippens människor och
kroppsspråk.
Vilken av dem anser du vara förtroendegivande?

 

– – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vaccinexpert varnar världen: Sluta vaccinera!

Svenska översättningen uppdaterad
2021.04.26

Genom att delvis kortsluta vårt naturliga, nedärvda
immunförsvar genom den nya vaccinationsmetoden
(omprogrammering av mRNA) riskerar
mänskligheten på sikt att utrotas.
Vårt immunförsvar måste nämligen kontinuerligt
TRÄNAS för att kunna möta gamla och nya
angripare i form av olika typer av patogener
(sjukdomsalstrare).
Ja det menar virusexperten Dr Geert Vanden Bossche
och i ett nödrop till världens experter och beslutsfattare
uppmanar han att vaccinering med den nya
typen av vacciner omgående måste upphöra.
Jag har översatt uppropet till svenska.

Länk till översättningen:

Dr Bossches vädjan till världen

– – – – – – – – –

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SÅ LÄTT SKAPAS EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MYT!

Här nedan redogör jag för hur enkelt forskare kan
lura hela världens befolkning genom att påstå
något som bevisligen direkt är falskt.
Vi har ju sådan respekt för ordet ”forskare” att vi
inte gärna faktagranskar vad dom påstår.

Men vi litar väl på våra forskare och myndigheter,
eller hur?

Nu till ämnet:

SKAPELSEN AV EN VÄRLDSOMSPÄNNANDE MYT
SOM T.O.M EN DOMSTOL I SVERIGE ÄN IDAG
TROR PÅ!

Apropå en jägare som i domstolsbeslut blivit av med sin
vapenlicens  eftersom han påstår sig vara  elöverkänslig….
Jag håller på att städa i gamla koncept som jag
aldrig har färdigställt. Vad sägs om den här
godbiten?

Citat:
”….Om en bildskärm kan orsaka fysiska
besvär eller inte, är något jag inte studerat
och som jag inte talat om.”
Uttalande av professor Gunnar Swanbeck
i en tidningsintervju med honom och mig i
Dagens Nyheter den 5/2 1988

Och nu detta minst sagt förbluffande och
bevisligen falska uttalande,
citat:
”Beträffande de oftast lindriga hudbesvär
som tillskrivits bildskärmar har aktuella
undersökningar i Göteborg entydigt
visat att det inte är skärmarna som är
orsaken ((Swanbeck och Bleckar, 1989).”
Utdrag ur debattartikel
”Elektriska fältjägarkåren utstrålar ren
vidskepelse” av professor David H Ingvar
och professor Bernhard Frankenheuser
Svenska Dagbladet 16/2 1989

 Anm. Forskarna hela världen som fått
problemet elöverkänslighet på sitt bord
pustade ut. Nu kunde de lugnt skicka de
elöverkänsliga till psyket.
På skoj sökte jag själv men blev utkastad
efter några minuter med orden
VAD HAR DU HÄR ATT GÖRA?

//Gösta S

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

SMÄRTFRI

Här nedan finns min översättning av en bra bok.
Jag har kontaktat flera bokförlag men ingen är intresserad av utgivning.
Har också kontaktat författaren flera gånger men han svarar inte.
Jag tycker det vore synd att den kastas i papperskorgen den dag jag kilar vidare:
Så jag lägger ut den här för privat bruk.

Boken är så BRA!
Enkel, lättfattlig, logisk beskrivning hur
kroppen fungerar fysiskt, dessutom
övningar för att hålla den i trim livet ut.

Var så god!

/Gösta S

Läs mer

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

FHM går egna vägar utan omvärldens stöd

FHM:s  sjösättning av”Kontrollerad smittspridning”
utan att i förväg ha kontrollerat om handlingssättet
är etiskt försvarbart, är förenligt med vetenskap
och beprövad erfarenhet, har fått mig till
följande reflektion:

Forskningsrön!

”Piagets lära omfattar en syn på kunskaper som något
som människan konstruerar med utgångspunkt från sina
handlingar i samspel med omgivningen (min markering).
När barnet tar till sig ny kunskap – adaption – assimileras
kunskapen till det barnet redan kan.
Då måste den gamla kunskapen förändras och det
nya kunnandet läggas till den gamla.
Denna förändring kallar Piaget för ackommodation.
Enligt Piaget kan denna mognadsprocess inte påskyndas.
Om vi tänker enligt denna teori så kan vi som
lärare inte skynda på barnet inlärning, utan vi får
vänta in barnet (Johnsen Höines, 1997)”

Varför kommer jag osökt att tänka på FHM
när jag läser ovanstående?
Speciellt orden ”i samspel med omgivningen”
får mig att tänka ”samspel med omvärlden”….

– – – – – – – – – – – – –

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ägnar Folkhälsomyndigheten (FHM) sig åt kvacksalveri?

 

Jag har skickat ett mejl till FHM:

Hej!

Till registrator:
Var god bekräfta omgående denna skrivelse med ert
diarienummer!
Tack! /GS
   —————
Jag har en fråga angående relevansen i att
FHM och regeringen tillämpar
”kontrollerad smittspridning” när det gäller
åtgärderna mot Covid-19 pandemin.
Jag vill inte ha någon utläggning om att FHM INTE
tillämpar den för då ljuger ni.
Det finns mängder med dokumentation, intervjuer
i TV mm som bekräftar att den taktiken tillämpades
av FHM från början.
Därmed var smittspridningen av Covid-19 ett

faktum och katastrofen ohejdbar

Här kommer frågan:
Är det förenligt med vetenskap och beprövad
erfarenhet att tillämpa ”kontrollerad smittspridning”
vid globala pandemier med följd att mängder
av människor dör?
Jag vill heller inte höra undanflykter om att FHM
inte visste så var fallet i början.
Rapporter från Wuhan (där smittan spreds från början)
bekräftade att folk kunde till och med falla ned och
dö på gatan.
Wuhan reagerade omedelbart och lockade ner
staden totalt bla med att infarterna grävdes av
med diken och jordmassor.
Detta visades på TV
Tegnell på FHM sade att ”smittan inte skulle komma hit”.
VARFÖR lanserade han då ”kontrollerad smittspridning”
om han trodde att smittan inte skulle komma hit?

Jag har letat efter en definition av FHM:s agerande
och kan konstatera att FHM och regeringen tillämpar
KVACKSALVERI.

Jag fann detta på Wikipedia:
”…behandlingar utan vetenskapligt stöd som
ibland kallas för kvacksalveribehandlingar…”

Jag överväger att anmäla FHM för kvacksalveri men är
naturligtvis helt medveten om att statliga myndigheter aldrig
behöver ansvara för sina ageranden även om mängder av
människor dör i sviterna av agerandet.
Hela världen utanför har häpnat över Sveriges agerande
och vårt land har blivit ökänt för Sveriges brist
på handling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Jag vill ha er kommentar innan jag gör min anmälan!

Med vänlig hälsning
Gösta Singstrand
(+ kontaktuppgifter)

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skolmedicinens historia – verklighet som få vet

Skolmedicinens historia
-En fascinerande läsning med
kanske oväntat innehåll…..
Serien är skriven av Kersti Wistrand,
hon presenteras närmare sist i Del I
på siten Humanism & Kunskap.

 

Del I – Skolmedicinens historia
John D. Rockefeller (1839-1937) och Andrew Carnegie (1835 – 1919), de på sin tid rikaste stormogulerna i USA, använde sig båda av homeopatisk läkarvård, men införde med hjälp av rådgivaren Frederick Taylor Gates och högskoleinspektören Abraham Flexner skolmedicinen på de amerikanska universiteten samt syntetiska mediciner baserade på oljederivat. Idén härtill kom från ursprungsbefolkningens användning av senecaolja som medicin. I del I presenteras de fyra männen.

Del II – Skolmedicinens historia
Skolmedicinen är ett system grundat av
affärsmän, inte av medicinskt kunniga.”

Del III – Skolmedicinens historia
”Rockefellerkoncernen fortsätter att bygga ut
läkemedelsindustri och vaccinationsprogram
till att omfatta en stor världsmarknad.”

Del IV – Människosynen
Den moderna skolmedicinen som grundades vid 1900-talets början under John D. Rockefellers ledning vilar på en mycket speciell människosyn som var rådande då.

Del V – ”I Skolmedicinens historia
kommer jag att visa på Rockefeller Foundations stöd till rashygieniska projekt i Nazi-Tyskland och så småningom även i Asien, bl.a. Kina och Indien, något som bidragit till miljontals människors död.”

Del VI  -industrimedicin hand i hand med livsmedelsindustri
En liten sociopolitisk amerikansk elit med Rockefellerfamiljens rikedomar i centrum har sedan 1930-talet försökt etablera kontrollen över själva grunden för mänsklig överlevnad – produktion och införskaffandet av vårt dagliga bröd.

Del VII: PFIZER´s kriminella historia
Ett godkännande av Pfizer-BioNTechs vaccin för EU kan komma redan 23 december. Detta innebär att de första vaccinationerna i Sverige kan äga rum 27 december. Kersti Wistrand tittar närmare på Pfizers historik som under speciellt 2000 – talet har varit fylld av stora skadeståndsbelopp.

_ _ _ _  _  _

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Apropå riksrättsåtalet mot Trump & Sveriges Coronastrategi

När jag nu ser på CNN:s bevakning

av riksrättsförhandlingarna mot Trump kan jag inte låta bli att beundra hur fantastiskt demokraterna har lagt upp bevisen mot Trump.
I detalj har de publicerat Trumps Twittrar och videos där han direkt eller indirekt manat sina följare att ta tillbaka makten med alla lagliga och olagliga medel. Sammanfattningsvis anklagas Trump för uppvigling. En saklig och fullständig redovisning som inte lämnat någon i rättssalen oberörd.
Nu påbörjar strax försvarets tur att redovisa varför Trump bör frikännas.
Människor över hela världen kan se CNN:s sändningar och själva göra sig en uppfattning om rättegången.

Nu om vad som händer i Sverige: Jag kan inte låta bli att spekulera i att Sverige skulle kunna göra motsvarande åtal mot FHM (och ev fler) om inte Sverige vore ett Mähäland.

Man skulle i detalj vid en ”rättegång” i detalj kunna redovisa FHM:s (läs Tegnells) alla uttalanden i massmedia (tidningar, radio, TV) där han under hand motsäger sig själv åtskilliga gånger. Nekar till uttalanden han gjort och ändrar strategin alltefter vinden blåser. Allt från ”kontrollerad smittspridning så att vårdapparaten hinner med” till förnekelse av den strategin. Dessutom har han ibland talat så kryptiskt att ingen förstår vad han menar.
Jag har själv sett Tegnell uttala i TV att man nog ”glömt bort” riskgrupperna (de äldre) i planeringen. Vore bra att påminna rätten och svenska folket om denna ”miss”…
Bara ett enda exempel på all denna röra FHM orsakat: Munskydd dömdes ut som overksamma från början, till och med orsaka ”falsk säkerhet”. För närvarande kan dom vara bra bra vid trängsel (bråd tid)…..
Resultatet av FHM:s hela agerande? En smittspridning utan kontroll, dödstalen i världsklass.

Att Sverige tillämpar en obeprövad och icke vetenskapligt godkänd strategi för pandemibekämpning är unik. Världen häpnar inför Sveriges (brist på) agerande. Till viss del skulle man alltså kunna klassa agerandet som kvacksalveri.

Vore intressant att därefter höra försvarets motiveringar till varför det gått som det gått.
Att höra Löfvén i en rättegång upprepa ”Vår strategi är riktig”….
Självklart skulle en sådan rättegång inte ens i fantasin kunna inträffa i Sverige.
Här litar vi ju på våra myndigheter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Gruppen Kolloidalt Silver 2.0 på Facebook har stängts ner.

Gruppen Kolloidalt Silver 2,0 på Facebook har stängts ner.
Anledningen är att den har fått över 40 tusen medlemmar.
Alltså censureras och stängs gruppen ner eftersom den
blivit för populär och innebär ett hot mot medicinindustrin
som har patent på allt som kan göra folk friskare.

Här på min blogg har jag en speciell sida med länkar som
informerar om vad kolloidalt silver är och vad det är till för.

Information om kolloidalt silver

————————

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar