Anvisning för syrgasbehandling

 

En fråga som återkommer är indikation för syrgasbehandling och behov av förtydligande gällande denna behandling i palliativt skede.

Syrgas är ett läkemedel som ska ordineras och doseras i likhet med alla andra läkemedel. Syrgasbehandling kräver särskild teknik och utbildning både av patient och av personal. Behandlingen ges vanligen inom sjukhusvården. Undantag finns, bland annat vid vissa lungsjukdomar, där individuellt utprovad behandling kan ges utanför sjukhus.

Behandlingen sätts in efter noggrann diagnostik, utprovning och utbildning av patient. Att sätta in syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående hantering är ej aktuellt. Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO är inte aktuellt vid Covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa symptomen snarare är syrgassituationen. Oftast har opioider bättre symptomlindrande effekt än syrgastillförsel.

Syrgasbehandling och intensivvård med respiratorbehandling förbättrar överlevnaden och chansen att bli helt frisk vid svår covid-19. Detta är aktuellt för patienter som bedöms ha tillräckligt låg biologisk ålder och låg grad av underliggande sjuklighet för att tolerera den ofta långa intensivvården för att sedan kunna återgå till ett värdefullt liv. Många patienter med hög biologisk ålder och hög grad av sjuklighet är inte aktuella för intensivvård utan har

 

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *