Anvisning för användning av syrgas inom vården

Här nedan ett utdrag ur anvisningen som vårdanställda har att
rätta sig efter.

Observera särskilt sista meningen som jag har
markerat med fetstil:
”Oftast har opioider bättre symptomlindrande effekt
än syrgastillförsel.
Vi VET att behandling med morfin innebär en säker död
eftersom morfinet innehåller även haldol och midazolam.
Denna mix används för smärtlindring för människor
som ligger för döden, dvs palliativ vård.

Det vi nu ska bedöma är  denna:
Förutsättningen är att patienten tagits in på sjukhus
med konstaterad covid-19.
Vilken av dessa två behandlingar ger störst chans till
överlevnad?

1 – Morfin innehållande haldol och midazolam
2 – Syrgasbehandling

Här kommer utdraget ur anvisningen,
Citat:
”En fråga som återkommer är indikation för
syrgasbehandling och behov av förtydligande
gällande denna behandling i palliativt skede.
Syrgas är ett läkemedel som ska ordineras och
doseras i likhet med alla andra läkemedel.
Syrgasbehandling kräver särskild teknik och
utbildning både av patient och av personal.
Behandlingen ges vanligen inom sjukhusvården.
Undantag finns, bland annat vid vissa lungsjukdomar,
där individuellt utprovad behandling kan ges
utanför sjukhus.

Behandlingen sätts in efter noggrann diagnostik,
utprovning och utbildning av patient. Att sätta in
syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående
hantering är ej aktuellt. Syrgasbehandling vid palliativ
eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO är inte aktuellt
vid Covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan
hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa
symptomen snarare är syrgassituationen.
Oftast har opioider bättre symptomlindrande effekt
än syrgastillförsel. (anm.: min markering)
Syrgasbehandling och intensivvård med
respiratorbehandling förbättrar överlevnaden och
chansen att bli helt frisk vid svår covid-19.
Detta är aktuellt för patienter som bedöms ha tillräckligt
låg biologisk ålder och låg grad av underliggande
sjuklighet för att tolerera den ofta långa
intensivvården för att sedan kunna återgå till
ett värdefullt liv. Många patienter med hög
biologisk ålder och hög grad av sjuklighet är inte
aktuella för intensivvård utan har..”

Slut citat.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *