The value of elderly, Swedish Radio ”Conflict”

(In Swedish below)

Swedish Radio P1, May 30, 09.05 am
”The value of elderly”

I also heard Conflict. The Social Board representative
was upset by all the harsh words uttered in the debate,
not the matter of why people sometimes apply
palliative ”care” to the elderly with corona even though
they want to live on.
I have emailed Conflict and asked why the interviewer
did not ask what should instead be called killing / murder
so that the Social Board does not take up badly?

The program instead focused on a pseudo-debate about
why the elderly are less worthy in society.
In addition, the messenger shot doctor Jon Tallinger,
who was not mentioned with a single word. He who
sacrifices both career and profession for the media to
wake up.
Now when they do, it is SR’s journalists who stand
there with the honor of being alarmed. HU.
But you were great Margareta!

Sveriges Radio P1, 30 maj 2020 kl.09.05

Gösta Singstrand Jag hörde också Konflikt.
Socialstyrelsens representant upprördes av alla hårda
ord som yttras i debatten, inte sakfrågan varför
man ibland tillämpar palliativ ”vård” för äldre med
corona trots att de vill leva vidare.
Jag har mejlat Konflikt och frågat varför intervjuaren
inte frågade efter vad man istället ska kalla
avlivning/mord så att socialstyrelsen inte tar illa upp?
Programmet inriktade sig istället på en pseudodebatt
om varför äldre är mindre värda i samhället.
Dessutom sköt man budbäraren läkaren Jon Tallinger
som inte nämndes med ett enda ord. Han som offrar
både karriär och yrke för att massmedia ska vakna.

Nu när dom gör det blir det SR:s journalister som står
där med äran för att ha larmat. HU.
Men du var jättebra Margareta!

————————

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *